Europejska Współpraca Terytorialna. Projekty zrealizowane z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie programowania 2007-2013

Niniejsza publikacja przedstawia efekty wybranych projektów międzynarodowych wdrażanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie 2007-2013 oraz opisuje możliwości ubiegania się o środki finansowe w perspektywie 2014-2020.

Publikacja do pobrania

view szablon artykułu