WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE UE 2021-2027

PROGRAMY INTERREG (EWT/EIS)

PROGRAMY ZARZĄDZANE CENTRALNIE:

 


PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ UE

1. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027Załącznik

2. Rozporządzenie ogólne: ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i WizZałącznik

3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Funduszu SpójnościZałącznik 1Załącznik nr 2

4. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)Załączniki 1-3

5. Erasmus: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportuZałącznik

6. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)Załącznik

7. Fundusz Azylu i MigracjiZałączniki 1-8

8. Kreatywna EuropaZałączniki 1-2

9. Program „Wymiar Sprawiedliwości"Załączniki 1-2

10. Europejski Instrument Stabilizacji InwestycjiZałącznik 1Załącznik 2

11. Program Wspierania ReformZałączniki 1-3

12. InvestEUZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4

13. Horyzont Europa

14. Instrument „Łącząc Europę" (CEF)Załącznik

15. Cyfrowa EuropaZałączniki 1-3

16. Single Market Programmecz. 2

17. Program Działań na rzecz Środowiska i Klimatu (LIFE), Załączniki

18. Wspólna Polityka RolnaZałączniki 1-12Rozporządzenie w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowaniaZałącznik

19. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR)Załączniki 1-5

20. Europejska Współpraca Terytorialna" (Interreg)Załącznik

21. Europejski Korpus SolidarnościZałącznik

22. Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i RozwojowejZałączniki 1-7

23. Europejski Fundusz ObronnyZałącznik

24. Fundusz Bezpieczeństwa WewnętrznegoZałącznik 1-8

25. Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego

26. Program Kosmiczny UniiZałącznik

 

 

 

STRONY INTERNETOWE

1. Portal Funduszy Europejskich

2. Strona Komisji Europejskiej