Konkursy związane z pandemią COVID-19

Program

Konkurs

Instrumenty

finansowe

COSME

H2020

InnovFin

EFIS

 

 

1 mld EUR dodatkowego wsparcia w formie zwiększenia budżetów instrumentów finansowych dla MŚP, w szczególności:

  • dodatkowe 500 mln EUR zasili budżet gwarancji COSME LGF (gwarancje portfelowe dla instytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw),
  • dodatkowe 100 mln EUR zasili budżet gwarancji InnovFin SMEG (instrument gwarancyjny programu Horyzont 2020, poprawiający dostępność finansowania dłużnego dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych),
  • 250 mln EUR w ramach Okna Infrastruktura i Innowacje Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostanie przekierowane na wsparcie instrumentów dla MŚP,
  • 150 mln EUR w ramach Okna MŚP Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostanie  przekierowane z instrumentów interwencji długoterminowej na działania bardziej doraźne.

Komunikat Komisji Europejskiej (COM/2020/112 z 13 marca 2020 r.),

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf

Ponadto Europejski Fundusz Inwestycyjny zapowiedział zmiany w instrumentach gwarancyjnych, stanowiące odpowiedź na pandemię COVID-19. Zmiany mają na celu dalszą poprawę dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców. Zmiany dotyczą parametrów instrumentów gwarancyjnych (COSME LGF i InnovFin SMEG), więcej informacji:

Prezentacja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z podsumowaniem zmian: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/call/covid-cosme-innovfin-support-measures.pdf,

Podsumowanie zmian przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej:

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta-dla-instytucji-finansowych/#COVID

Informacje o gwarancji InnovFin SMEG: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/

Informacja o gwarancji  COSME LGF: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm

H2020

Zdrowie

Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2  Wspólne Przedsięwzięcie w ramach Horyzontu 2020 - konkursy  do końca 2020 r.:

Konkurs 20  – W ramach konkursu ogłoszonych zostało 6 tematów, w tym jeden (temat 2) związany z rozwojem szczepionek, w ramach którego z uwagi na zakres tematu jest możliwość składania wniosków związanych z COVID-19, termin do 12.05.2020 r.

Więcej informacji:

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-20

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-20-02

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call20_CallText.pdf

Konkurs 22 – w przygotowaniu – Zgodnie z informacjami  KPK PB UE otwarcie najprawdopodobniej na koniec II kwartału, będzie  prawdopodobnie  dotyczył tematów m.in.:

  • kontrola zakażeń, w tym szczepionki;
  • duże zbiory (big data), zdrowie cyfrowe (digital health) badania kliniczne, badania kliniczne i regulacyjne;

Więcej informacji:

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/LongTermFutureTopics_v201912.pdf

Horyzont

inne inicjatywy

Na stronach KE powstała strona, gdzie znajdują się informacje dot. projektów badawczych i innowacyjnych oraz inicjatyw mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i budowaniem gotowości na inne epidemie.:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en

Na stronach KE powstała też  platforma European Research Area (ERA) corona, gdzie znajdują się informacje o przesuniętych terminach konkursów i konkursach związanych z COVID19:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19