Przejdź do komentarzy

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa

Agnieszka Burda
agnieszka.burda@mr.gov.pl

tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

Strona internetowa:
europasrodkowa.gov.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Europa Środkowa

Museumsstrasse 3/A/III
A-1070 Viena

Tel: +43 (0) 1 4000 - 76142
Fax: +43 (0) 1 4000 - 9976141

Email: info@interreg-central.eu

Strona internetowa

www.interreg-central.eu

Nabory do programu:

I nabór

 • Otwarcie 1. etapu - 12.02.2015
 • Zamknięcie 1. etapu - 15.04.2015
 • Wybór aplikacji do 2. etapu - 22.09.2015
 • Otwarcie 2. etapu - 28.09.2015
 • Zamknięcie 2. etapu - 04.12.2015
 • Wybór projektów do realizacji - 14/15.04.2016

II nabór

 • Otwarcie naboru - 26.04.2016
 • Zamknięcie naboru - 23.06.2016
 • Wybór projektów do realizacji - wiosna 2017

III nabór

 • Otwarcie naboru - III/IV kwartał 2017
 • Zamknięcie naboru - 2 lub 3 miesiące po otwarciu

EDYCJA ARCHIWALNA

Program w skrócie

   Obszar wsparcia:
   Austria, Chorwacja, Czechy, wybrane landy Niemiec,
   Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony
   północnych Włoch

   Budżet programu:
   246,6 mln EUR (EFRR)

   Poziom dofinansowania:

 • Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry - 85%;
 • Austria, Niemcy, Włochy - 80%.

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla większości lub wszystkich regionów objętych wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż działania podejmowane jedynie na szczeblu krajowym.

Zakres wsparcia programu

Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty, nie będą finansowane. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie.

Wymagania dotyczące partnerstwa

W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw. W projektach mogą uczestniczyć:

 • publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną,
 • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego.

Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań.

 Priorytety i Cele Szczegółowe Budżet w mln euro
 1. Innowacje i zwiększanie konkurencyjności 69,043
 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów
 innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
 1.2 Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych
 innowacji w regionach Europy Środkowej
 2. Strategie niskoemisyjne 44,385
 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej
 oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej
 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie
 skutków zmian klimatycznych
 2.3 Poprawa  zdolności  do  planowania  mobilności  na funkcjonalnych obszarach miejskich
 w celu obniżenia emisji CO2
 3. Zasoby naturalne i kulturowe 88,769
 3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego
 wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
 3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa
 kulturowego
 3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu
 polepszenia warunków życia
 4. Powiązania transportowe 29,590
 4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego
 w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi
 4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia
 rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku
 Pomoc Techniczna 14,795
Budżet całkowity  246,581

II nabór do programu

Na posiedzeniu (14-15.04.2016r.) Komitetu Monitorującego Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020 zostały uzgodnione zasady i terminy drugiego naboru. W przeciwieństwie do 1. naboru, będzie obowiązywała procedura jednoetapowa, czyli od razu składana jest pełna aplikacja projektowa.

Do programu mogą aplikować zarówno instytucje publiczne, jak i instytucje prywatne (mające osobowość prawną). Drugi nabór będzie dotyczył wszystkich 4 priorytetów programu:

 1. Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej;
 2. Wspieranie strategii niskoemisyjnych;
 3. Współpraca w obszarze zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla zrównoważonego rozwoju;
 4. Współpraca w obszarze transportu na rzecz lepszych połączeń w Europie Środkowej.

Na 2. nabór będzie przeznaczonych ok. 90 mln euro dofinansowania z EFRR.

Terminy naboru:

 • Składanie aplikacji projektowych - od 26 kwietnia do 23 czerwca 2016r.
 • Wybór projektów do realizacji - początek 2017

Instytucje zainteresowane aplikowaniem, zachęcamy do udziału w Seminarium informacyjnym Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (Warszawa, 16.05.2016r. - informacja tutaj) oraz w Warsztatach dla aplikantów wiodących (Zagrzeb, 10-12.05.2016r. - szczegóły na stronie), które będą połączone z konsultacjami indywidualnymi zgłoszonych wniosków (12 maj).

Ogłoszenie o naborze

Pakiet aplikacyjny jest dostępny na stronie programu.Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj
// ]]>