30 lat Programów INTERREG

Budowa środowiska do współpracy w regionie na lata 2021-2027.

Pomorskie regionalne webinarium poświęcone przyszłości programów KE: Horyzont Europa, Life, Erasmus, EU4health w dniu 7 października 2020r.

Zapraszamy na Pomorskie regionalne webinarium poświęcone przyszłości programów centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską: HORYZONT EUROPA, LIFE, ERASMUS, EU4HEALTH, które odbędzie się dnia 7 października br.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 13 lipca 2016 w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia tj. 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3). W związku z powyższym od dnia 28 lipca polscy beneficjenci będą zobligowani do stosowania znowelizowanych przepisów.

Spotkanie: Europejska Współpraca Terytorialna i Inteligentene Specjalizacje

5 lutego 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie poświęcone projektom inteligentnych specjalizacji, które mogłyby być dofinansowane w programach Interreg

Poradnik zamówień publicznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem pt.: Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Warsztaty przygotowujące do 1. naboru programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (27.10.2015r.)

Zapraszamy Państwa do pobrania prezentacji omawianych na spotkaniu 27 października br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Kontrola pierwszego stopnia w programach transnarodowych i międzyregionalnych

Aktualnie trwają procedury pierwszych naborów do programów transnarodowych i międzyregionalnych, dlatego za kilkanaście miesięcy pierwsi beneficjenci zostaną poddani kontoli I stopnia.

Możliwości finansowania Regionalnych Programów Strategicznych z Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej!

Broszura została przygotowana w celu ułatwienia Państwu korzystania z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) 2014-2020, poszczególne źródła finansowania zostały uporządkowane wg RPSów i będą na bieżąco aktualizowane.

Europejska Współpraca Terytorialna Pomorskie zakłada konto na Facebook'u!

Zapraszamy Państwa do zaglądania na nasze konto na fb.

Rezerwa celowa na 2015!

3 kwietnia 2015 r. została zaakceptowana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących między innymi z budżetu Unii Europejskiej.