Zima 2019

30 lat Interreg!

Interreg, znany również jako europejska współpraca terytorialna, jest kluczowym instrumentem w ramach polityki spójności, finansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Od 1990 r. wspiera on programy współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

Kobiety w nauce - menadżerki w projektach Interreg Południowy Bałtyk

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z menadżerkami projektów prowadzonych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

Wspólny Komitet Programujący program Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 rozpoczął prace

W dniach 5-6 lutego 2020 r. w Rydze odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego na okres finansowania 2021-2027.

Webinarium - współpraca dwustronna w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

W trackie webinarium eksperci wyjaśnią czego organizacje społeczne z Polski mogą nauczyć się od podmiotów z Islandii, Liechtensteinu i z Norwegii, co może być interesujące we współpracy z polskimi organizacjami dla podmiotów z Państw-Darczyńców, gdzie najlepiej szukać partnerów do projektu oraz o czym pamiętać przed podjęciem współpracy z nimi.

Warsztaty „Mentoring w ramach Grantów Norweskich dla przedsiębiorczych kobiet”

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez PARP warsztatach i spotkaniach b2b dla osób chcących składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Schematu Małych Grantów dla przedsiębiorczych kobiet oraz ich potencjalnych mentorek/mentorów z Polski i Norwegii.

Nabór projektów do VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu.Od 5 do 7 czerwca 2020 r. beneficjenci środków unijnych otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim.

Webinarium - polityki ukierunkowane na innowacje

18 lutego br., w godzinach 10:30 – 12:00 program Interreg Europa organizuje webinarium na temat polityk ukierunkowanych na innowacje (Mission-oriented innovation policies webinar).

Nabór wniosków wstępnych w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Wnioski wstępne można składać od 10 lutego do 31 marca. O dotacje mogą się ubiegać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania stosowanego „Digital innovation in governance and public service provision”

Przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy badania – analizy transformacji sektora publicznego oraz świadczenia usług za pomocą cyfrowej innowacji, przy uwzględnieniu różnorodności obszaru Europy pod względem kapitału społeczno-gospodarczego, kulturowego i środowiskowego w różnych miastach.

Nabór propozycji warsztatów - 11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w Turku (Finlandia) w dn. 16-17 czerwca 2020 r. Organizatorzy Forum ogłosili nabór na 90-minutowe warsztaty, które będą stanowiły integralną część programu wydarzenia.

Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnionym terminarzem naborów - wg stanu na 7 lutego 2020 r.

Polska i województwo pomorskie w programie ramowym Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami uczestnictwa w programie ramowym Horyzont 2020.

Dzień z Horyzontem 2020, już w marcu.

Zapraszamy na trzecią edycję naszego Dnia z Horyzontem 2020, która odbędzie się 25 marca 2020 r. w – tak jak dwie poprzednie – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Zapisy na webinarium informacyjne programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium informacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w ramach Funduszy EOG. Webinarium rozpocznie się 12 lutego 2020 r. o godz. 16:50.

Technologie poprawiające jakość życia - webinarium

Zachęcamy do wysłuchania materiału przygotowanego przez PARP dot. Programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje - Technologie poprawiające jakość życia w ramach Funduszy norweskich.

Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich - webinarium

Zachęcamy do wysłuchania materiału przygotowanego przez PARP dot. Programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje - Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich w ramach Funduszy norweskich.

Programy międzynarodowe - nabory planowane w roku 2020

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą naborów w ramach programów międzynarodowych planowanych w roku 2020.

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji prowadzi konsultacje dotyczące ekosystemów innowacji w przyszłym programie Horyzont Europa

Otwarto konsultacje jak najlepiej wydać środki przeznaczone na wsparcie europejskich systemów innowacji w programie Horyzont Europa.

Technologie przyjazne środowisku - webinarium

Zachęcamy do wysłuchania materiału przygotowanego przez PARP dot. Programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje - Technologie przyjazne środowisku w ramach Funduszy norweskich.

II nabór wniosków - Program Dialog Społeczny - Godna Praca

Informujemy, że wnioski w ramach Programu Dialog Społeczny - Godna Praca finansowanego ze środków norweskich i EOG można składać do 13 maja 2020 r. do godz. 13:00.


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.