AKTUALNOŚCI

Wsparcie zatrudnienia młodzieży w Europie

1 września 2020 r. Fundusze norweskie i EOG uruchomiły drugi nabór w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) pod nazwą Uwalnianie Potencjału Młodzieży (Unlocking Youth Potential).

Europejski Tydzień Miast i Regionów 2020

Ruszyły zapisy na wydarzenia tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Zachęcamy do udziału!

Podziel się swoją opinią!

Instytucja Zarządzająca Programem Interreg Europa zaprasza do przesłania opinii dotyczącej strony internetowej programu.

Wirtualny rajd rowerowy „Polska-Rosja”

Zapraszamy do udziału w wirtualnym rajdzie rowerowym organizowanym przez Program Polska-Rosja.

Konsultacje publiczne na temat priorytetów Horyzontu Europa w latach 2021-2024

Komisja Europejska rozpoczęła ostatnie publiczne konsultacje na temat pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa. Będzie on podstawą do formułowania programów prac i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji. Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami z Komisją – ankieta jest otwarta do 18 września 2020 r.

Zachęcamy do udziału w warsztatach - “Let mayors speak of neighbourhood”

Warsztaty organizowane są wspólnie przez siedem programów współpracy transgranicznej z udziałem Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Federacji Rosyjskiej i Szwecji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020.

Erasmus+ w Polsce - Raport 2019

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podsumowującym działanie programów edukacyjnych Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Staż w Luksemburgu

Sekretariat Programu ESPON w Luksemburgu poszukuje 2 kandydatów na 5 miesięczny staż.

Ebook - 30 lat INTERREG

Zachęcamy do zapoznania się z historią projektów INTERREG.

Przyszłość Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Już tylko 10 dni do końca konsultacji społecznych zakresu tematycznego Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Wypowiedz się w sprawie obszarów wiejskich

Zachęcamy do udziału w debacie na temat przyszłości obszarów wiejskich i roli, jaką mają one do odegrania w naszym społeczeństwie.

Szkolenie z zakresu klimatu w programie LIFE już 3 września

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przyjemność zaprosić na szkolenie w formule online nt. przygotowania wniosków w ramach programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu

Circular economy - webinarium i spotkania b2b on-line z firmami norweskimi

PARP zaprasza do nawiązania współpracy z norweskimi firmami poprzez udział w spotkaniach b2b on-line i webinarium, które odbędą się 3 września 2020 roku.

Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnionym terminarzem naborów - wg stanu na 18 sierpnia 2020 r.

Interreg Europa: nagrania z tematycznych webinariów

Platforma learningowa programu Interreg Europa zorganizowała w czerwcu cztery tematyczne webinaria. Zapraszamy do obejrzenia nagrań ze spotkań.

Konkursy na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach programów UE

Informujemy, iż trwają ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursy na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej (m.in. Horyzontu 2020, COSME, Kreatywnej Europy, LIFE, Euratomu, Funduszu Badawczego Węgla i Stali).

Program Polska-Rosja: oferta pracy

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poszukuje Menedżera Projektu.

Baza konkurencyjności - nowa aplikacja

Trwają prace nad nową aplikacją Baza konkurencyjności. Wersja produkcyjna nowej aplikacji zostanie uruchomiona w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Mniejszy budżet dla programu Horyzontu Europa

Na podstawie szerokich konsultacji przeprowadzonych na szczeblu przewodniczącego Rady Europejskiej oraz prac w ramach Rady zadecydowano o tym, że pula środków finansowych na realizację programu Horyzont Europa zostanie zmniejszona.

Milion euro na gospodarkę o obiegu zamkniętym

22 lipca ruszył nabór finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w którym można uzyskać nawet milion euro wsparcia na projekt wzmacniający realizację gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.