AKTUALNOŚCI

Zaproszenie PSF 2021 nabór do Funduszu Wsparcia Projektu na 2021 r. został ogłoszony ! Przeczytaj więcej o konkursie poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom wzmacniającym odporność i integrację w RMB w okresie kryzysu.

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021

Zapraszamy na X Galę Wręczenia Nagród Edukacyjnych FRSE – EDUinspiracje 2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, w dniu 18 grudnia 2020 r. o godzinie 15:00 zaprasza na wręczenie nagród EDUinspracje 2020, które w tym roku odbędą się w formule online.

Zaproszenie na Wydarzenie Roczne Programu „Ekologia bez granic”

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszamy na Wydarzenie Roczne „Ekologia bez granic", które odbędzie się 16 grudnia 2020 r. Z powodu pandemii w tym roku wydarzenie będzie zorganizowane w formule on-line.

#ErasmusDays 2020 – Polska zajęła 5 miejsce wśród najbardziej aktywnych krajów!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się raportem dotyczącym celebracji #ErasmusDays w roku 2020!

Migawki z projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego - grudzień 2020 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego, skupiając się na filmach, które zostały wyprodukowane w ramach projektów.

15 lat programów Interreg w Polsce – zapraszamy do lektury publikacji!

Międzynarodowe programy Interreg pozwalają na podejmowanie wspólnych wyzwań ponad granicami państw. Sprzyjają poprzez to budowaniu dobrosąsiedzkich relacji. Wszystkie projekty są realizowane we współpracy organizacji z co najmniej dwóch państw. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje realizację siedmiu programów Interreg i zarządza pięcioma z nich.

I Mini Nabór wniosków jest otwarty do 16 grudnia 2020 r.

Pierwszy Mini Nabór wniosków skierowany do projektów realizowanych (rozszerzenie projektu będącego w trakcie realizacji) jest obecnie otwarty.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące naboru na budowę instalacji do produkcji pelletu

11 grudnia br. obędzie się webinarium dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w trwającym naborze koncepcji projektowych na budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

3 grudnia zostały podpisane dwie pierwsze umowy dla projektów predefiniowanych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Pierwsze umowy na projekty predefiniowane podpisane Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 2 Programu Kultura 11 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 - 2021 zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów przed II naborem do działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego finansowanie na lata 2021–2027 w ramach czterech priorytetów!

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 będzie oferował finansowanie w ramach czterech priorytetów: innowacyjne społeczeństwa, społeczeństwa inteligentne pod względem wody, społeczeństwa neutralne dla klimatu i zarządzanie współpracą, obejmujące łącznie dziewięć celów programu.

Webinarium informacyjne: Misje w programie Horyzont Europa

Biuro Business & Science Poland (BSP) w Brukseli organizuje spotkanie informacyjne na temat misji – nowego mechanizmu, zaplanowanego w ramach II filaru Horyzontu Europa – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa. Webinarium „Misje w Horyzoncie Europa", odbędzie się online 18 grudnia 2020 r. w godz. 10:00-12:30.

II konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Rusza II konkurs na projekty tematyczne! O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.

Wkrótce rusza konkurs ZesPOLeni!

ZesPOLeni to konkurs edukacyjny, którego celem jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Konkurs rozpoczyna się 7 grudnia 2020 roku. Potrwa do 28.02.2021 r.

Usługi platformy learningowej programu Interreg Europa – policy helpdesk i wzajemne oceny

Eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają praktyków zaangażowanych we wdrażanie polityk krajowych, lokalnych i regionalnych do korzystania z bezpłatnego wsparcia merytorycznego. Oferta obejmuje tzw. policy helpdesk oraz wzajemne oceny (peer reviews).

WEBINARIUM LIFE pt. “Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody”

NFOŚiGW zaprasza na WEBINARIUM LIFE pt. "Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody", które odbędzie się w dnu 16 grudnia br. (środa) o godz. 9.00 -13:00 on - line.

Nabór Do Sieci Pilotażowej URBACT - Cele Zrównoważonego Rozwoju

W odpowiedzi na to rosnące zainteresowanie URBACT wraz z Radą Gmin i Regionów Europy (Council of European Municipalities and Regions - CEMR) połączyły siły i zaproponowały powstanie sieci pilotażowej wspierającej miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju - CZR (Sustainable Development Goals – SDG).

Aktualny harmonogram naborów w Funduszach norweskich i EOG

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem naborów w Funduszach norweskich i EOG stan na 26 listopada 2020r.

Zaproszenie na doroczne wydarzenie programu „Ekologia bez granic”

Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 serdecznie zaprasza na Doroczne Wydarzenie Programu „Ekologia bez granic", które odbędzie się 16 grudnia 2020 roku . W tym roku w związku z pandemią odbędzie się on w Internecie.

NFOŚiGW podpisał umowy na dwa największe w historii polskie projekty LIFE

Dofinansowane otrzymały projekty LIFE pn.: „LIFE EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" oraz „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy".

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.