AKTUALNOŚCI

Kampania informacyjna RPI: FRSE na rzecz kształcenia zawodowego – webinar dla nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Szczecinie we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym wsparcia kształcenia zawodowego przez programy i inicjatywy zarządzane przez FRSE.

Kampania informacyjna RPI: Mobilność edukacyjno – zawodowa uczniów szkół zawodowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium pt. „Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych".

Interreg Europa zaprasza na tematyczne warsztaty: współpraca uczelni i przemysłu

Eksperci platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają na warsztaty online University-Industry Collaboration, które odbędą się 11 marca 2021 roku, w godz. 14:00 - 17:00.

Interreg Europa: seria krótkich webinariów na temat MŚP i zatrzymywania młodych talentów

Eksperci platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają w marcu na trzy webinaria online.

Interreg Europa zaprasza na webinarium na temat powtórnego użycia wody oraz Europejskiego Zielonego Ładu

Eksperci platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają na webinarium Water reuse and the European Green Deal, które odbędzie się 9 marca 2021 roku, w godz. 10:00 - 11:30.

Erasmus zmienia edukację szkolną na plus? Zajrzyj na kanał YT

Zapraszamy do obejrzenia materiału z zeszłorocznego III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji .

Zmieniona wersja Wspólnego Programu Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Pragniemy poinformować, że poprawiona wersja Wspólnego Programu Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest dostępna w zakładce „O Programie" - „Dokumenty".

Projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego: Effect4buildings w magazynie "European Energy Innovation" 25.02.2021

Projekt EFFECT4buildings promował zestaw narzędzi i instrumentów finansowych do wdrażania środków efektywności energetycznej w budynkach w magazynie "European Energy Innovation", który łączy europejskich interesariuszy w dziedzinie energii i transportu.

ERASMUS+ wyniki konkursu wniosków o Akredytację (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji/ Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry:

Program EU4HEALTH informacje po seminarium internetowym na temat programu na lata 2021-2027: Wizja zdrowszej Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami po seminarium internetowym jakie odbyło się w dniu 22 stycznia br., nt. programu EU4HEALTH 2021-2027.

Interreg Europa zaprasza na webinarium poświęcone Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i Zielonej Transformacji

Eksperci platformy learningowej Interreg Europa zapraszają 2 marca 2021 roku od 14:00 do 15:30 na webinarium dot. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i Zielonej Transformacji.

Program URBACT w obliczu pandemii Covid-19 udziela miastom cennych lekcji na temat rozwiązania problemu bezdomności

Pandemia Covid-19 wzięła nas z zaskoczenia. W mgnieniu oka nadeszły dramatyczne zmiany, które rozprzestrzeniły się na wszystkie aspekty życia społecznego.

Stażyści poszukiwani w ramach programu ESPON na okres 5 miesięcy

Program ESPON poszukuje dwóch zmotywowanych stażystów (jednego w jednostce ds. Dowodów i pomocy, jednego w dziale administracji i zarządzania jednostką), którzy dołączyliby do międzynarodowego zespołu na okres 5 miesięcy.

Interreg Region Morza Bałtyckiego: projekt UrbCulturalPlanning - miejskie innowacje społeczne napędzane przez mieszkańców

Projekt UrbCulturalPlanning przekłada światową wiedzę z zakresu planowania kulturowego na realia krajów regionu Morza Bałtyckiego. W ramach projektu planowana jest także popularyzacja tej wiedzy zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz toczącymi się pod egidą UNESCO pracami nad metodologią planowania kulturowego.

ERC: pierwsze konkursy w Horyzoncie Europa

Europejska Rada ds. Badań Naukowych opublikowała Program Pracy 2021. Jest to pierwszy oficjalny Program Pracy w ramach programu ramowego Horyzont Europa. 1,9 mld euro przewidziane w budżecie na ten rok pozwoli na sfinansowanie ok. 1000 przełomowych i nowatorskich projektów.

Rozpoczęły się prace nad nową stroną internetową Interreg Europa

I ruszamy! W styczniu ruszył nowy projekt strony internetowej Interreg Europa.

Plan działań SUE RMB został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła zrewidowany plan działania Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w dniu 17 lutego 2021 r. Nowy plan działania SUE RMB wspiera strategię makroregionalną i koncentruje się na pobudzaniu współpracy transnarodowej, odporności i skuteczniejszej odbudowie Region Morza Bałtyckiego. Więcej szczegółów i zmieniony plan działania można znaleźć na stronach internetowych SUE RMB i Komisji Europejskiej .

Interreg Europa zaprasza na webinarium na temat cyfrowych ekosystemów innowacji w dniu 25 lutego 2021r.

Eksperci platformy learningowej Interreg Europa zapraszają 25 lutego 2021 roku, w godzinach 10:30-12:00, na webinarium Digital Innovation Ecosystems.

Ogłoszenie o wakatach: kierownik projektu ds. Elektronicznego systemu monitorowania, programu UE Interreg Region Morza Bałtyckiego

Instytucja Zarządzająca / Wspólnym Sekretariacie (IZ / WS) Programu UE Interreg Region Morza Bałtyckiego poszukuje Kierownika Projektu elektronicznego systemu monitorowania w Instytucji Zarządzającej / Wspólnym Sekretariacie (IZ / WS) Programu UE Interreg Region Morza Bałtyckiego. Aplikacje można składać do 22 marca 2021!

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.