Aktualności

Program UE dla zdrowia 2021–2027 – wizja zdrowszej Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami nt. programu EU4HEALTH z sesji informacyjnej jaka odbyła się w dniu 13 lipca 2021r.

23 lipca odbyło się Otwarcie Muzeum Bursztynu w Gdańsku w nowej siedzibie.

Siedziba w Wielkim Młynie została dofinansowana z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa ruszyły !

Komisja Europejska otworzyła już pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa. Na konkursy w latach 2021-2022 Komisja przeznaczyła 14,7 mld euro. Inwestycje te mają przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową Europy oraz przyczynić się do trwałej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.

Polecamy trzeci numer magazynu TerritoriALL ESPON.

W letnim wydaniu magazynu znajdziesz interesujące tematy. Poznasz nasze doświadczenia związane z komunikowaniem się podczas pandemii COVID-19, kiedy kontakty bezpośrednie nie były możliwe.

Programu współpracy Interreg Europe został zatwierdzony !

23 czerwca 2021 r. komitet programowy zatwierdził ostateczną wersję programu współpracy Interreg Europe 2021-2027

Zapraszamy na warsztaty internetowe dla projektów Interreg Europe,

30 września odbędą się warsztaty internetowe dla projektów Interreg Europe. Będzie możliwość wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych działań online związanych z realizacją projektów.

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty do spraw Finansowania Projektów

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europe (2014-2020) poszukuje pracownika w Lille we Francji. Oferowana jest umowa czasowa na 18 miesięcy.

Wystawa prac plastycznych „Ekologia bez granic” w Centrum Nauki Experyment

Lokalizacja wystawy prezentującej wyróżnione prace plastyczne wykonane przez dzieci z Polski i z Rosji w konkursie „Ekologia bez granic" została zmieniona.

Pakiet rozporządzeń dla polityki spójności UE na lata 2021-2027 został opublikowany

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 30 czerwca 2021r. UE opublikowany został pakiet 5 rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027.

Horyzont Europa ogłasza pierwsze konkursy w ramach klastra 5: Klimat, energia, transport

Otwarty został nabór wniosków projektowych w ramach klastra 5: Klimat, energia, transport.

Praca dla Kierownika Finansowego we Wspólnym Sekretariacie Programu Polska - Rosja

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, robi nabór na stanowisko Kierownika Finansowego w Olsztynie. Głównym celem Programu Polska-Rosja jest wspieranie współpracy transgranicznej w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym i instytucjonalnym.

Nabór wniosków do Programu KE LIFE już otwarty !

Wnioski można składać przez portal Komisji Europejskiej: „Funding & tender" . Nowy program LIFE wspiera projekty w czterech obszarach i dwóch podprogramach związanych z ochroną środowiska oraz zmianami klimatycznymi.

Program Region Morza Bałtyckiego - zaplanuj wydarzenia odbywające się jesienią

27 września rozpoczynaj się cykl imprez w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego. Pierwsze odbędzie 12 roczne spotkanie związane ze Strategią Morza Bałtyckiego.

Program UBACT Transfer dobrych praktyk w miastach

Po sukcesie pierwszej generacji Sieci Transferu, których wyniki zostały zaprezentowane na Festiwalu Miast oraz zamieszczone w publikacji Transfer Dobrych Praktyk - Dlaczego nie w moim mieście? URBACT dał szanse kolejnej fali miast na skorzystanie z transferu praktyk.

Ocena oddziaływania na środowisko Programu Południowy Bałtyk 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z firmą Ekovert Łukasz Szkudlarek oraz z państwami uczestniczącym w programie (Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja) rozpoczęło procedurę oceny oddziaływania na środowisko Programu Południowy Bałtyk 2021-2027.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Odkryj uroki wyjątkowego polsko-rosyjskiego pogranicza”!

Wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu fotograficznego „Odkryj uroki polsko-rosyjskiego pogranicza" organizowanego w ramach programu Polska - Rosja 2014-2020. Konkurs, trwał od 10 maja do 25 czerwca br. Łącznie spłynęły 33 zdjęcia od polskich uczestników oraz 24 zdjęcia od uczestników rosyjskich.

Pierwsze konkursy w programie EU4Health zostały już ogłoszone!

Komisja Europejska ogłosiła Program Pracy EU4Health na 2021 rok, z budżetem w wysokości prawie 312 mln euro. Już 29 lipca 2021 r. otwarte zostaną zaproszenia do składania wniosków w pięciu konkursach dotyczących walki z nowotworami.

Szkolenie online Inkubator wniosków LIFE 2021 cz. 3

NFOŚiGW zaprasza na trzecią część spotkania dotyczącego zasad ubiegania się o dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem projektu LIFE w ramach „Inkubatora wniosków LIFE". Wydarzenie online odbędzie się w dniu 22.07.2021 o godz. 9:00

Kampania promocyjna programu H2020 w województwie pomorskim #PomorskiHoryzont obszar: otwarte społeczeństwa.

Dobiega końca nasz cykl #Pomorski Horyzont. W ciągu 7 lat realizacji Programu na Pomorzu zrealizowano ponad 160 projektów o wartości przekraczającej 200 mln zł. W pięciu odcinkach zaprezentowaliśmy projekty związane z medycyną, zaawansowanymi technologiami, ochroną środowiska i transportem.

Zapowiedź pierwszego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027

Nabór zostanie otwarty jesienią 2021 roku, jednak już teraz dostępne są informacje i narzędzia, które pozwalają rozpocząć planowanie nowych projektów i tworzenie międzynarodowych partnerstw.

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.