Aktualności

Zapraszamy na rozpoczęcie nowego programu Interreg Europe (2021-2027).

Wydarzenie odbędzie się w formie on line w dniach 24 - 27 października. Będzie to siódma edycja „Europy, współpracujmy!" Zapraszamy do spotkania z decydentami, ekspertami i praktykami z całej Europy.

Programy Interreg 2021-2027 – możliwości współpracy ponad granicami

19 października br. odbyło się wydarzenie „Interreg 2021-2027 – możliwości współpracy ponad granicami". Spotkanie zorganizowane zostało przez Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej .

EU4Health otwarto zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac na 2021 rok.

13 października na portalu Funding and Tennders opublikowano kolejne nabory projektów w ramach programu prac 2021.

Stała wystawa w ładowniach Sołdka.

8 października br. w ładowniach „Sołdka" miała miejsce inauguracja wystawy stałej pt. „Sołdek i jego czasy", będąca zwieńczeniem, największego od 1985 roku, remontu rudowęglowca w Gdańskiej Stoczni Remontowa SA.

Konferencja roczna programu Interreg Południowy Bałtyk - 20 października 2021

Ruszyła rejestracja na konferencję roczną programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.

Konkursy w ramach Horyzont Europa dla klastra Zdrowie na rok 2022 już ogłoszone!

Nowe konkursy w ramach programu Horyzont Europa na rok 2022 w klastrze Zdrowie zostały już oficjalnie ogłoszone i od 6 października 2021 r. otwarty jest też system składania wniosków.

Zapraszamy na pomorskie webinarium Programu ESPON 2021-2027 !

Webinarium odbędzie się w dniu 27 października br. o godz. 10.00 Rejestracja na webinarium Programu ESPON jest już otwarta !

Zapraszamy na pomorskie webinarium Programu URBACT 2021-2027 !

Zarejestruj się już dziś na Pomorskie webinarium programu URBACT 2021-2027, które odbędzie się 20 października 2021r. o godz. 11.00. Zdobyte informacje mogą pomóc napisać projekt i zdobyć środki na jego realizację.

Zapraszamy do poznania Programu „Interreg 2021-2027 - możliwości współpracy ponad granicami”.

W ślad za wysłanym kilka tygodni temu „save the date", przesyłamy zaproszenie na wydarzenie „Interreg 2021-2027 - możliwości współpracy "ponad granicami". Spotkanie odbędzie się 19 października 2021 r. w formule online.

Transgraniczny monitoring i obserwacja w Europie

ESPON – Europejska Sieć Obserwacji Terytorialnej – ma na celu wspieranie upowszechniania dobrych praktyk w zakresie monitorowania i obserwacji transgranicznej.

Ustalenia wspólnego 8 komitetu programującego Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Po prawie dwóch latach dyskusji z szerokim udziałem zainteresowanych stron we wszystkich krajach programu, Wspólny Komitet Programujący zatwierdził nowy Dokument Programowy Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Dołącz do platformy tworzenia partnerstw dla nowych projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego!

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego uruchomił internetową platformę (ang. Matchmaking platform), na której można nawiązać kontakt z partnerami z różnych krajów programu w celu przygotowania projektu. Pierwszy nabór zostanie ogłoszony już w listopadzie br. a od grudnia br. będzie można konsultować pomysł na projekt z pracownikami wspólnego sekretariatu.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 został oficjalnie uruchomiony !

Wydarzenie inauguracyjne Programu Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 odbyło się 28 września 2021 r. formie wirtualnej.

Zapraszamy na Pomorskie webinarium programu URBACT 2021-2027

Pomorskie webinarium programu URBACT 2021-2027odbędzie się w dniu 20 października 2021r. o godz. 11.00 w formie zdalnej.

Miasta URBACT łączą siły w dążeniu do globalnego zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych to 17 powiązanych ze sobą celów globalnych, które stanowią fundament "planu osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich". Wdrożenie SDG jest dużym wyzwaniem, wymagającym stosowania nowych metod pracy na wszystkich szczeblach zarządzania.

Interreg Europa zaprasza na webinarium na temat polityki ekologicznej w regionach morskich

Platforma learningowa programu Interreg Europa, wspólnie z programem Interact zaprasza na webinarium Joint webinar on green policy challenges in maritime regions. Odbędzie się w formule online 5 października 2021 roku w godzinach 14:00-15:30.

Inauguracja programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

28 września 2021 r. podczas 12. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego przedstawiono ofertę transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Misje w ramach programu Horyzontu Europa oficjalnie uruchomione!

Komisja uruchomiła dziś pięć nowych misji UE. Są one nową i innowacyjną formą współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji UE jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska oraz osiągnięcie ambitnych i inspirujących celów w tych obszarach. Program Horyzont Europa zapewni wstępne finansowanie misji w wysokości 1,9 mld euro do 2023 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór na drugą edycję „Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM)”

Partnerska Inicjatywa Miast jest inicjatywą inspirującą się doświadczeniami programu i metody URBACT. Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Spotkania organizowane przez program i platformę learningową Interreg Europa.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach organizowanych przez program i platformę learningową Interreg Europa we wrześniu i październiku br.

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.