AKTUALNOŚCI

Ruszył regionalny nabór na Duże Projekty Infrastrukturalne w programie Polska-Rosja 2021-2027

W związku z trwającymi pracami nad projektem Programu Polska – Rosja 2021-2027 Wspólny Komitet Programujący zdecydował, iż właściwe samorządy województw w Polsce oraz Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej zidentyfikują propozycje koncepcji tzw. Dużych Projektów Infrastrukturalnych (dalej: DPI) w poszczególnych regionach. Celem tego procesu jest przyszłe dofinansowanie przedsięwzięć, które zostaną wpisane do projektu Programu Polska-Rosja 2021-2027.

INTERREG 2021-2027 Regionalne webinarium informacyjne

SAVE THE DATE: W dniu 15 lutego 2021 roku o godzinie 11:00 odbędzie się regionalne webinarium informacyjne poświęcone programom INTERREG na lata 2021-2027. Zarezerwuj termin już dzisiaj.

Konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny EOG 2014-2021.

Konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.

Ruszył kolejny nabór w Programie Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja (Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021), zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

Webinarium: LIFE i biznes - inkubator sukcesu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych zapraszają na: Webinarium: "LIFE i biznes - inkubator sukcesu", które odbędzie się w dniu 4 lutego br. (czwartek), o godz. 10.00

Nowa wersja aplikacji „Szlak Zamków Gotyckich” już dostępna!

Zachęcamy do pobrania nowej wersji aplikacji „Szlak Zamków Gotyckich", która powstała w ramach projektu „Turystyka poza granicami - szlaki turystyczne regionów przygranicznych Rosji i północnej Polska Wschodnia "realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem KPK dot. statysk polskich beneficjentów w programie Horyzont 2020

Ponad 686 mln euro dofinansowania pozyskali polscy beneficjenci programu Horyzont 2020 – wynika z najnowszego raportu uczestnictwa w H2020 przygotowanego przez Dział Statystyk i Analiz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Raport powstał na podstawie danych z Komisji Europejskiej z 4 grudnia 2020 r.

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież – Runda 3

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież.

Webinarium na temat EIT w programie Horyzont Europa

Biuro Business & Science Poland/NCBR zaprasza do udziału w webinarium pt. „The European Institute of Innovation and Technology (EIT): Knowledge and Innovation Communities and HUBs", które odbędzie się 15 stycznia 2021 r. w godz. 10:00-13:15.

Materiały z WEBINARIUM LIFE pt. “Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody”

W dniu 16 grudnia br., odbyło się szkolenie dotyczące Programu LIFE. Było to pierwsze wydarzenie tego typu poświęcone zagadnieniom przyrodniczym finansowanym w Programie LIFE w szerszym europejskim i krajowym kontekście.

Laureaci X Gali EDUinspiracji FRSE w ramach programu ERASMUS

Zakończyła się Gala EDUinspiracji, podczas której nagrodzone zostały najlepsze projekty edukacyjne.

Interreg Europa nagranie z wydarzenia online z 30 opowieściami o projektach.

W dniu 10 grudnia zorganizowano wydarzenie internetowe, aby uczcić wyniki projektu Interreg Europe.

URBACT rekrutuje nowego dyrektora programu

Jest to pozycja strategiczna, zapewniająca pomyślne wdrożenie obecnego programu URBACT III, jednocześnie ukierunkowując i ustanawiając nowy program URBACT IV (2021-27).

22 wnioski w ramach I mini naboru wniosków złożonych do Programu Interreg Południowy Bałtyk

W dniach 2 listopada - 16 grudnia 2020 r. Odbył się I mini nabór wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 skierowany do projektów już realizowanych (przedłużenie realizowanego projektu). Podczas naboru partnerzy wiodący złożyli 22 propozycje projektów. Wnioskowany EFRR wynosi 1,99 mln EUR. Po zakończeniu etapu oceny, wybór projektów w ramach I konkursu mini przez Komitet Monitorujący ma nastąpić 24 lutego 2021 r.

Za nami coroczne wydarzenie Programu Polska-Rosja „Ekologia bez granic”!

Zachęcamy do lektury prezentacji z konferencji rocznej Programu Polska-Rosja 2014-2020. Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na prezentację dot. przyszłości i proponowanych tematów (środowisko, zdrowie, turystyka, dziedzictwo kulturowe, działania „ludzie dla ludzi") i form dla projektów (strategiczne, regularne i małe).

Aplikuj do Szkoły CAROTS STARTUP - projekt Interreg Region Morza Bałtyckiego

Szkoła CAROTS STARTUP oferuje coaching i szkolenia w formie webinariów dla naukowców zainteresowanych prowadzeniem działalności biznesowej.

Nabór na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele

Trwa nabór na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele finansowanym z Funduszy Norweskich i EOG.

Horyzont Europa coraz bliżej – jest porozumienie w sprawie budżetu

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską w sprawie programu Horyzont Europa. Program wspierający badania naukowe i innowacje będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. Obecne porozumienie polityczne musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez PE i Radę.

Otwiera się nowa perspektywa programu Erasmus+ na lata 2021-2027

11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021–2027).

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.