Zima 2019

Norwegia wycofuje się z finansowania Programu Sprawiedliwość

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii poinformowało o wycofaniu się z planowanej współpracy z Polską w ramach Programu Sprawiedliwość, finansowanego z tzw. funduszy norweskich.

Program Kultura - materiały ze szkoleń

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze szkoleń dla wnioskodawców Programu Kultura MF EOG 2014-2021.

Program Kultura - materiały ze spotkania dot. nawiązywania partnerstw

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, ze spotkania dot. nawiązywania partnerstw, którego celem było nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy w planowanych projektach w ramach Programu Kultura MF EOG 2014-2021.

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Obszar Energetyka

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie wnioskodawców zainteresowanych wzięciem udziału w planowanych konkursach z obszaru energetyki, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Program Edukacja - nabór wniosków na wizyty przygotowawcze

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych na realizację inicjatywy Wizyty przygotowawcze w ramach Programu Edukacja finansowanego ze środków EOG 2014-2021.

Program Edukacja - Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów - Komponenty III i IV

W trakcie spotkania przekazane zostaną informacje na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponentach III i IV w ramach Programu Edukacja.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy - webinarium

Dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniach informacyjnych programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy Operator programu udostępnia nagranie webinarium informacyjnego.

Dni otwarte programu Erasmus+

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2020 na DNI OTWARTE.

Złóż wniosek o dofinansowanie LIFE - Dzień Informacyjny LIFE 2020

Komisja Europejska zaprasza na dzień informacyjno-networkingowy na temat najbliższych naborów wniosków w programie LIFE.

Horizon Impact Award 2020 – konkurs na najlepszy projekt realizowany w programach ramowych UE.

Do nagrody można zgłaszać projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020 oraz jego poprzednika, 7. Programu Ramowego (2007-2013). Zgłoszenia są przyjmowane do 2 kwietnia 2020.

Portal SEDIA – sprawdź możliwości skorzystania z Horyzontu 2020 oraz poznaj jego następcę – Horyzont Europa.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty komputerowe „Portal SEDIA – sprawdź możliwości skorzystania z Horyzontu 2020 oraz poznaj jego następcę – Horyzont Europa" które odbędą się 28 lutego 2020 r. na Politechnice Gdańskiej.

Komisja Europejska otworzyła siódmą edycję nagrody UE dla innowatorek w ramach programu Horyzont 2020.

Nagroda honoruje liderki w dziedzinie innowacji i ma na celu zainspirować kolejne pokolenia do podążania ich śladami. Wnioski są przyjmowane do 21 kwietnia 2020.

W ramach programu Horyzont 2020 - Komisja Europejska ma zwiększyć w marcu 2020 r. budżet pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

Europejska Rada ds. innowacji (EIC) planuje ogłoszenie jednorazowego konkursu EIC Accelerator dla start-upów i MŚP w obszarze Europejskiego zielonego ładu w ramach programu Horyzont 2020.

30 biegów na 30 urodziny Interreg!

Program Południowy Bałtyk zaprasza do udziału w biegowej inicjatywie z okazji 30 urodzin Interreg.

ESPON - nabór wniosków

ESPON uruchomił nabór wniosków w temacie "Quantitative Greenhouse Gas Impact Assessment Method for Spatial Planning Policy".

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020

18. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 (#EURegionsWeek) odbędzie się w dniach 12-15 października w Brukseli w Belgii. Przygotowania już się rozpoczęły.

Program Edukacja - Seminarium bilateralne - edycja II

Program seminarium został opracowany pod kątem tworzenia innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, które przełożą się na wspólne opracowanie projektów w Programie Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Program Edukacja - Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów - Komponent I

W trakcie spotkania przekazane zostaną informacje na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponencie I - „Profesjonalny rozwój kadry" w ramach Programu Edukacja.

Konferencja inaugurująca Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

3 marca 2020 roku w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce.

Aktualizacja bazy projektów!

Baza projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego została zaktualizowana o rezultaty projektów, które zakończyły się w roku 2019.


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.

Starsze wiadomości

Wsparcie na utworzenie partnerstwa (Travel Grants) w ramach Programu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Nowe możliwości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu wsparcia na utworzenie partnerstwa w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje".
Wsparcie na utworzenie partnerstwa (Travel Grants)  - celem wsparcia na utworzenie partnerstwa jest poszukiwanie partnerów i nawiązanie międzynarodowego partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami z Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotami prawa norweskiego w celu realizacji projektów partnerskich w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • podmioty prawa norweskiego, które prowadzą działalność na terytorium Królestwa Norwegii

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na podróż zagraniczną do Norwegii (polscy przedsiębiorcy) albo do Polski (podmioty prawa norweskiego) w celu poszukiwania i nawiązania międzynarodowego partnerstwa.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie dofinansowania w obszarach:

Wsparcie na utworzenie partnerstwa ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom oraz podmiotom norweskim nawiązywać kontakty, przeprowadzać rozmowy i spotkania, których rezultatem będzie projekt partnerski.

   MAKSYMALNIE MOŻNA OTRZYMAĆ:

   1 200 euro

    1 200 EUR to zryczałtowana kwota, którą można otrzymać jednorazowo.      

  Więcej informacji:

 

view szablon artykułu