Wiosna 2020

Program Europa dla obywateli

Zapraszamy do kontaktu z zespołem polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli".

Narodowe Centrum Badań i Rozowju ogłasza konkurs "Szybka ścieżka - Koronawirusy"

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem, ogłoszenie naboru już 6 maja 2020 nabór będzie trwał do 30 grudnia 2020r.

Inicjatywa Środkowoeuropejska - nabór wniosków w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu, który oferuje wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej i telemedycyny, edukacji i e-edukacji, wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Forum Rozwoju Lokalnego w ramach Programu Rozwój lokalny

2 kwietnia 2020 r. w ramach Programu „Rozwój Lokalny" Związek Miast Polskich zorganizował w formule on-line seminarium „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju".

Program Polska-Rosja - możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej

Sekretariat Programu Polska-Rosja 2014-2020 przygotował informację dla polskich beneficjentów dotycząca możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).

Trwa nabór wniosków w ostatnich konkursach w obszarze Bezpieczne społeczeństwa w ramach programu Horyzont 2020

12 marca 2020 r Komisja Europejska otworzyła ostatnie konkursy w obszarze Bezpieczne społeczeństwa. Planowany budżet konkursów to 275 mln euro. Data zamknięcia konkursów przewidziana jest na 27 sierpnia 2020.

Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: wskazówki przed złożeniem wniosku

Operator programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy odpowiada na często pojawiające się pytania związane ze sprawami formalnymi i finansowymi przy przygotowaniu wniosku.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: zmiana dot. sprawozdawczości finansowej

Operator programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy wprowadza ułatwienia dla składających wnioski.

Jak znaleźć partnera do projektu z Liechtensteinu?

Wśród państw przekazujących środki w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy poza Islandią i Norwegią jest również Księstwo Liechtensteinu. Czy i jak szukać tam partnerów do współpracy?

European Green Deal - Europejski Zielony Ład dodatkowy konkurs w ramach programu Horyzont 2020

W ramach programu Horyzont 2020 planowany jest dodatkowy konkurs European Green Deal - Europejski Zielony Ład, w którym konsorcja będą mogły zajmować się działaniami mającymi do 2050 r. uczynić z Europy pierwszy neutralny dla klimatu kontynent, stymulując gospodarkę, poprawiając stan zdrowia i jakość życia obywateli.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w Programie „Rozwój Lokalny”

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Operator Programu „Rozwój Lokalny" podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku.

ESPON - wydłużony termin składania ofert

Termin składania ofert na realizację badania stosowanego „Digital innovation in governance and public service provision" został wydłużony do 20 kwietnia 2020 r.

Program Polska-Rosja: uzupełnienie do podręczników w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków" w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19.

Horyzont Europa – zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027)

Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020.

Wirtualną kampania Wiosna z Horyzontem 2020 w ramach III Dnia z Horyzontem 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na wirtualną kampanię Wiosna z Horyzontem 2020, od poniedziałku 30 marca br., kolejna część cyklu "Wiosna z Horyzontem 2020"

Narzędzia planowania zrównoważonej mobilności miejskiej - webinarium projektu LOW-CARB

30 marca br. projekt LOW-CARB organizuje pierwsze webinarium, które ma pomóc miastom we wdrażaniu i ocenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zachęcamy do udziału.

XI Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - przełożone

XI doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, w związku z zagrożeniem koronawirusem, odbędzie się 19-20 października 2020 roku w Turku (Finlandia).

Razem z EIT zamień swój innowacyjny pomysł w intratny biznes!

Masz wyjątkowy pomysł na biznes i chcesz podnieść swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości? Zaangażuj się w największą europejską sieć innowacji tematycznych, dowiedz się, jak opracować swój plan biznesowy i zaprezentuj swój pomysł przyszłym inwestorom. Trwa nabór wniosków do konkursu na pomysł na biznes EIT Jumpstarter 2020.

Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska opublikowała wyjaśnienia dotyczące możliwego zastosowania zapisu o force majeure w umowie grantowej w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 w kontekście zagrożenia epidemią koronawirusa.


            

 

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.

Starsze wiadomości

Szczegóły konkursów PARP w ramach Funduszy Norweskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o wsparcie w realizacji projektów w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020r.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego budżet wynosi 93,7 mln euro będzie wspierał polskich przedsiębiorców realizujących projekty w trzech obszarach tematycznych:

W ramach Programu uruchomiono również schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, w ramach którego wspierane będą projekty z trzech powyższych obszarów. Na ten cel przeznaczono 15 mln euro.

Wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składać w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. (do godz. 16:00:00 w ostatnim dniu naboru).

Więcej:

view szablon artykułu