Zima 2019

30 biegów na 30 urodziny Interreg!

Program Południowy Bałtyk zaprasza do udziału w biegowej inicjatywie z okazji 30 urodzin Interreg.

ESPON - nabór wniosków

ESPON uruchomił nabór wniosków w temacie "Quantitative Greenhouse Gas Impact Assessment Method for Spatial Planning Policy".

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020

18. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 (#EURegionsWeek) odbędzie się w dniach 12-15 października w Brukseli w Belgii. Przygotowania już się rozpoczęły.

Program Edukacja - Seminarium bilateralne - edycja II

Program seminarium został opracowany pod kątem tworzenia innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, które przełożą się na wspólne opracowanie projektów w Programie Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Program Edukacja - Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów - Komponent I

W trakcie spotkania przekazane zostaną informacje na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponencie I - „Profesjonalny rozwój kadry" w ramach Programu Edukacja.

Konferencja inaugurująca Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

3 marca 2020 roku w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce.

Aktualizacja bazy projektów!

Baza projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego została zaktualizowana o rezultaty projektów, które zakończyły się w roku 2019.

30 lat Interreg!

Interreg, znany również jako europejska współpraca terytorialna, jest kluczowym instrumentem w ramach polityki spójności, finansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Od 1990 r. wspiera on programy współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.

Kobiety w nauce - menadżerki w projektach Interreg Południowy Bałtyk

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z menadżerkami projektów prowadzonych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

Wspólny Komitet Programujący program Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 rozpoczął prace

W dniach 5-6 lutego 2020 r. w Rydze odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego na okres finansowania 2021-2027.

Webinarium - współpraca dwustronna w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

W trackie webinarium eksperci wyjaśnią czego organizacje społeczne z Polski mogą nauczyć się od podmiotów z Islandii, Liechtensteinu i z Norwegii, co może być interesujące we współpracy z polskimi organizacjami dla podmiotów z Państw-Darczyńców, gdzie najlepiej szukać partnerów do projektu oraz o czym pamiętać przed podjęciem współpracy z nimi.

Warsztaty „Mentoring w ramach Grantów Norweskich dla przedsiębiorczych kobiet”

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez PARP warsztatach i spotkaniach b2b dla osób chcących składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Schematu Małych Grantów dla przedsiębiorczych kobiet oraz ich potencjalnych mentorek/mentorów z Polski i Norwegii.

Nabór projektów do VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu.Od 5 do 7 czerwca 2020 r. beneficjenci środków unijnych otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim.

Webinarium - polityki ukierunkowane na innowacje

18 lutego br., w godzinach 10:30 – 12:00 program Interreg Europa organizuje webinarium na temat polityk ukierunkowanych na innowacje (Mission-oriented innovation policies webinar).

Nabór wniosków wstępnych w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Wnioski wstępne można składać od 10 lutego do 31 marca. O dotacje mogą się ubiegać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania stosowanego „Digital innovation in governance and public service provision”

Przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy badania – analizy transformacji sektora publicznego oraz świadczenia usług za pomocą cyfrowej innowacji, przy uwzględnieniu różnorodności obszaru Europy pod względem kapitału społeczno-gospodarczego, kulturowego i środowiskowego w różnych miastach.

Nabór propozycji warsztatów - 11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w Turku (Finlandia) w dn. 16-17 czerwca 2020 r. Organizatorzy Forum ogłosili nabór na 90-minutowe warsztaty, które będą stanowiły integralną część programu wydarzenia.

Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnionym terminarzem naborów - wg stanu na 7 lutego 2020 r.

Polska i województwo pomorskie w programie ramowym Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami uczestnictwa w programie ramowym Horyzont 2020.

Dzień z Horyzontem 2020, już w marcu.

Zapraszamy na trzecią edycję naszego Dnia z Horyzontem 2020, która odbędzie się 25 marca 2020 r. w – tak jak dwie poprzednie – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.

Starsze wiadomości

Program Polska - Rosja 2014 -2020 aktualizacja dwóch części Podręcznika programu !

W ramach programu Polska - Rosja na lata 2014-2020 nastąpiła aktualizacja dwóch części Podręcznika programu.

Informujemy, iż w ramach programu Polska - Rosja na lata 2014-2020 zostały zaktualizowane dwa dokumenty tj.: Podręcznik Programu Część I - Wnioskodawca i Podręcznik Programu Część II - Realizacja projektu. Obie wersje są dostępne w dwóch zakładkach: „Dla beneficjentów" - „Dokumenty dla beneficjentów" oraz „Zaproszenie do składania wniosków" - „Dokumenty". Poprzednie wersje dokumentów zostały przeniesione do archiwum.

Wersje polskie i rosyjskie dokumentów zostaną również opublikowane na stronie internetowej Programu w najbliższej przyszłości.

Więcej:

view szablon artykułu