Wiosna 2020

Program Europa dla obywateli

Zapraszamy do kontaktu z zespołem polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli".

Narodowe Centrum Badań i Rozowju ogłasza konkurs "Szybka ścieżka - Koronawirusy"

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem, ogłoszenie naboru już 6 maja 2020 nabór będzie trwał do 30 grudnia 2020r.

Inicjatywa Środkowoeuropejska - nabór wniosków w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu, który oferuje wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej i telemedycyny, edukacji i e-edukacji, wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Forum Rozwoju Lokalnego w ramach Programu Rozwój lokalny

2 kwietnia 2020 r. w ramach Programu „Rozwój Lokalny" Związek Miast Polskich zorganizował w formule on-line seminarium „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju".

Program Polska-Rosja - możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej

Sekretariat Programu Polska-Rosja 2014-2020 przygotował informację dla polskich beneficjentów dotycząca możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).

Trwa nabór wniosków w ostatnich konkursach w obszarze Bezpieczne społeczeństwa w ramach programu Horyzont 2020

12 marca 2020 r Komisja Europejska otworzyła ostatnie konkursy w obszarze Bezpieczne społeczeństwa. Planowany budżet konkursów to 275 mln euro. Data zamknięcia konkursów przewidziana jest na 27 sierpnia 2020.

Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: wskazówki przed złożeniem wniosku

Operator programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy odpowiada na często pojawiające się pytania związane ze sprawami formalnymi i finansowymi przy przygotowaniu wniosku.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: zmiana dot. sprawozdawczości finansowej

Operator programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy wprowadza ułatwienia dla składających wnioski.

Jak znaleźć partnera do projektu z Liechtensteinu?

Wśród państw przekazujących środki w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy poza Islandią i Norwegią jest również Księstwo Liechtensteinu. Czy i jak szukać tam partnerów do współpracy?

European Green Deal - Europejski Zielony Ład dodatkowy konkurs w ramach programu Horyzont 2020

W ramach programu Horyzont 2020 planowany jest dodatkowy konkurs European Green Deal - Europejski Zielony Ład, w którym konsorcja będą mogły zajmować się działaniami mającymi do 2050 r. uczynić z Europy pierwszy neutralny dla klimatu kontynent, stymulując gospodarkę, poprawiając stan zdrowia i jakość życia obywateli.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w Programie „Rozwój Lokalny”

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Operator Programu „Rozwój Lokalny" podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku.

ESPON - wydłużony termin składania ofert

Termin składania ofert na realizację badania stosowanego „Digital innovation in governance and public service provision" został wydłużony do 20 kwietnia 2020 r.

Program Polska-Rosja: uzupełnienie do podręczników w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków" w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19.

Horyzont Europa – zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027)

Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020.

Wirtualną kampania Wiosna z Horyzontem 2020 w ramach III Dnia z Horyzontem 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na wirtualną kampanię Wiosna z Horyzontem 2020, od poniedziałku 30 marca br., kolejna część cyklu "Wiosna z Horyzontem 2020"

Narzędzia planowania zrównoważonej mobilności miejskiej - webinarium projektu LOW-CARB

30 marca br. projekt LOW-CARB organizuje pierwsze webinarium, które ma pomóc miastom we wdrażaniu i ocenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zachęcamy do udziału.

XI Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego - przełożone

XI doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, w związku z zagrożeniem koronawirusem, odbędzie się 19-20 października 2020 roku w Turku (Finlandia).

Razem z EIT zamień swój innowacyjny pomysł w intratny biznes!

Masz wyjątkowy pomysł na biznes i chcesz podnieść swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości? Zaangażuj się w największą europejską sieć innowacji tematycznych, dowiedz się, jak opracować swój plan biznesowy i zaprezentuj swój pomysł przyszłym inwestorom. Trwa nabór wniosków do konkursu na pomysł na biznes EIT Jumpstarter 2020.

Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska opublikowała wyjaśnienia dotyczące możliwego zastosowania zapisu o force majeure w umowie grantowej w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 w kontekście zagrożenia epidemią koronawirusa.


            

 

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.

Starsze wiadomości

Nowe konkursy w programie ERASMUS+

Komisja Europejska zaprasza prywatne i publiczne podmioty działające m.in. w dziedzinie kształcenia i szkoleń do składania wniosków konkursowych w programie Erasmus+. Wsparcie można otrzymać na projekty obejmujące współpracę na rzecz innowacji i wymianę dobrych praktyk oraz reformowanie polityk związanych z kształceniem zawodowym.

Pierwszy z konkursów Erasmus+ kierowany jest do tzw. Centrów Doskonałości Zawodowej (Centre of Vocational Excellence), czyli partnerstw dostawców usług kształcenia i szkolenia zawodowego, firm, organizacji reprezentujących przemysł lub jego konkretny sektor oraz wszelkich innych instytucji zaangażowanych w  kształcenie i szkolenia zawodowe lub w środowisku pracy. Komisja Europejska będzie współfinansować projekty współpracy transnarodowej Centrów dotychczas działających lokalnie albo mające na celu wymianę doświadczeń i rozwój modelu współpracy na linii biznes-edukacja. Termin składania wniosków mija 20 lutego 2020 r.

Ogłoszono także konkurs na Sojusze na rzecz Umiejętności Sektorowych (Sector Skills Alliance). Tutaj instytucje (sektorowe) mogą uzyskać wsparcie na budowę m.in. nowych podstaw programowych. Projekty muszą mieć charakter międzynarodowy. Wnioski można składać do 26 lutego 2020 r.

Więcej:

view szablon artykułu