Zima 2019

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów

Na stronach internetowych Rady Państw Morza Bałtyckiego ukazało się ogłoszenie o planowanym naborze wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022.

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu Kultura!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu Kultura w ramach Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, organizowane 6 i 7 lutego 2020 r. w Warszawie.

Konsultacje Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Sprawy wewnętrzne - materiały ze spotkania informacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi otwartego naboru wniosków w obszarze "Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości" w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy - spotkania regionalne

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań regionalnych organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG.

Program Polska-Rosja - aktualne dokumenty

Informujemy, że na stronie Programu zamieszczono wzór umowy między beneficjentem a audytorem oraz aktualną wersję wytycznych do weryfikacji wydatków.

Budowanie partnerstwa w ramach Funduszy Norweskich - "zielone” technologie w przemyśle - spotkania z firmami norweskimi w Oslo

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji, które odbędą się 2 marca 2020 roku w Oslo, w Norwegii.

II etap naboru wniosków do Programu Rozwój Lokalny

Rozpoczyna się II etap naboru wniosków – kompletnych propozycji projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Nieodpłatne wsparcie dla start-upów oraz mikro i małych firm

Projekt "InNow" współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa, szuka kolejnych startupów oraz małych firm działających w sektorze technologii, głównie z pogranicza czystych technologii energetycznych – OZE, efektywności energetycznej, magazynowania energii itp. (ale nie tylko), chętnych do współpracy na rzecz ich rozwoju.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy otwarty!

Konferencją został zainaugurowany 8 stycznia w Warszawie nowy program dotacyjny, finansowany ze środków norweskich i EOG, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Uruchomiono nowy fundusz EaSI

Uruchomiono nowy fundusz o nazwie Instrument Finansowany EaSI z funduszem pożyczkowym w wysokości 200 mln EUR w celu zwiększenia zdolności kredytowej instytucji mikrofinansowych i pożyczkodawców przedsiębiorstw społecznych w Europie.

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. Oferta będzie rozszerzana o produkty nowych pośredników, w tym w ramach kolejnych programów UE (m.in. Kreatywna Europa).

Efektywność energetyczna – ostanie konkursy. Co nas czeka po 2020 roku?

Horyzont 2020 i Program LIFE łączą siły, aby lepiej wspierać innowacje w obszarze efektywności energetycznej. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o ostatnich konkursach na granty o tematyce energetycznej w programie Horyzont 2020, a także tym co czeka nas po 2020 roku zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (punktu kontaktowego Programu LIFE).

PARP ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków na rozwój przedsiębiorczości i innowacje przy wsparciu Funduszy norweskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w programie "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje".

Otwarcie konkursu sieci JPI Urban Europe na projekty związane z rozwojem współczesnych miast

Sieć JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), dotyczące tematów związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wnioski wspólne skrócone można składać do 17 marca 2020 r.

Granty na Eurogranty – skorzystaj z pomocy w przygotowaniu wniosku projektowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 19 grudnia 2019 r. konkurs „Granty na Eurogranty". Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Maksymalna wysokość grantu to 280.060 zł. Wnioski można składać od 21 stycznia 2020 r.

Zmiana adresu strony EWT

UWAGA zmianie ulega adres strony internetowej www.ewt.pomorskie.eu na www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

Scenariusze rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego do 2050 roku

Nowa publikacja Scenariusze rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego do 2050 roku, jako wyniku końcowy projektu ESPON

HORYZONT 2020 konkursy w roku 2020 – akcja informacyjna i spotkania brokerskie

Dni informacyjne i spotkania brokerskie dotyczące konkursów w 2020 roku w programie Horyzont 2020

Możliowści pozyskania środków dla szwedzkich organizacji w regionie Morza Bałtyckiego

Szwedzkie organizacje mogą ubiegać się o fundusze ze Szwedzkiego Instytutu w celu współpracy z organizacjami w krajach regionu Morza Bałtyckiego i organizacjami w krajach Partnerstwa Wschodniego UE.

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.