Wiosna 2020

Program Polska-Rosja - szkolenia online dla beneficjentów

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza na szkolenia z wdrażania dla beneficjentów projektów regularnych z CT „Środowisko" i „Dostępność".

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: nagrania z webinariów

Operator Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy udostępnił nagrania z webinariów informacyjnych nt. projektów sektorowych i współpracy partnerskiej.

EU4HEALTH nowym programem odpowiedzialnym za zdrowie obywateli UE

Komisja Europejska zaproponowała nowy, odrębny program zdrowotny EU4HEALTH na lata 2021-2027, którego budżet wynosi 9,4 mld euro. Najważniejszym celem programu będzie poprawa stanu zdrowia mieszkańców, zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej oraz promocja innowacji w dziedzinie zdrowia

Nowy budżet UE: Komisja chce przeznaczyć 94,4 mld euro na program Horyzont Europa

Komisja Europejska ogłosiła propozycję nowego budżetu UE na lata 2021-2027, w który wbudowano narzędzie Next Generation EU w wysokości 750 mld euro oraz ukierunkowane wzmocnienie potencjału długoterminowego budżetu UE 2021-2027 do 1,85 bln euro. W nowym budżecie KE proponuje przeznaczenie 94,4 mld euro na program Horyzont Europa i 9,4 mld euro na nowy Program na rzecz zdrowia.

Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Edukacji dorosłych, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Edukacji szkolnej zostało opublikowane w dniu 28 maja br. przez Komisję Europejską. Termin składania wniosków: 29 października 2020 r., godz. 12.00

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: warsztat online nt. projektów sektorowych

W ramach wsparcia Wnioskodawców starających się o dotację w konkursie na projekty sektorowe, operator Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy przygotował warsztat online.

Fundusze a koronawirus

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Program Badania - czat informacyjny na temat konkursu POLS

Zapraszamy do udziału w czacie informacyjnym na temat konkursu POLS, który jest prowadzony w ramach Programu Badania Podstawowe, który jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

ERASMUS+ zaprasza do składania wniosków – Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego – EAC/S09/2020

Zapraszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego na potrzeby realizacji „Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego" zgodnie z decyzją Komisji C(2020)1194 z dnia 4 marca 2020 r.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: webinaria informacyjne i warsztat online nt. projektów sektorowych

W ramach wsparcia Wnioskodawców starających się o dotację w konkursie na projekty sektorowe, operator Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy przygotował dwa webinaria informacyjne i warsztat online.

Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnionym terminarzem naborów - wg stanu na 21 maja 2020 r.

Pomóż Komisji kształtować nowy konkurs poświęcony EUGreenDeal w ramach programu Horyzont 2020

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące kształtowania tematów nowego konkursu European Green Deal call

Pilotażowy nabór w ramach Inkubatora wniosków LIFE

NFOŚiGW 20.05.2020 r. ogłosił pilotażowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. Inkubatora wniosków LIFE - nowego narzędzia finansowania działań w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE".

Otwarte konkursy w programie Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi konkursami w ramach programu Horyzont 2020

Program LIFE: poszukiwanie partnerów

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami poszukiwania partnerów w programie LIFE.

Szkolenia online dotyczące przygotowania wniosków do Programu LIFE

Już 26 i 27 maja odbędą się dwa szkolenia online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosków projektowych LIFE w Podprogramie działań na rzecz środowiska

Udział miasta Gdańsk w sieci CHANGE! URBACT

Gdańsk od dawna zajmuje się rozwojem sieci ośrodków kultury prowadzonych przez samych obywateli. Dzięki udziałowi miasta w sieci CHANGE! URBACT ośrodki te są obecnie głównym punktem programowym jego polityki.

Przedłużenie terminu na składanie prac w ramach konkursu plastycznego

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020 przedłużył termin na składanie prac w ramach konkursu plastycznego „Ekologia bez granic".

Drugi konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 na wsparcie walki z pandemią ogłoszony!

19 maja 2020r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro.

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu: poszukiwanie partnerów

NFOŚiGW opublikował wykaz instytucji zainteresowanych realizacją projektów w partnerstwie w programie "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", który jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.


            

 

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.