UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
Interreg Południowy Bałtyk zakończono nabór w ramach seed money

Interreg Południowy Bałtyk zakończono nabór w ramach seed money

FOT.PIXABAY.COM
25.11.2022
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
25.11.2022

Właśnie zakończył się czwarty nabór wniosków seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Miał na celu wypracowanie pomysłów na regularne projekty do realizacji i finansowania w ramach przyszłego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Nabór trwał od 27 września do 21 listopada 2022 r.

W trakcie naboru wnioskodawcy wiodący złożyli 26 wniosków projektowych . Suma wszystkich wnioskowanych budżetów kwalifikowalnych wynosi 1,04 mln EUR.
Oczekuje się, że po fazie oceny, 27 lutego 2023 r. dokonany zostanie wybór przez Komitet Monitorujący 4. wezwania do składania wniosków Seed money.

Otwarcie pierwszego naboru na projekty w ramach nowej edycji programu Południowy Bałtyk 2021-2027 zaplanowane na 29 listopada 2022 roku będzie przesunięte. Nowy termin podamy wkrótce.

Uprzejmie informujemy, iż w styczniu planowane jest spotkanie informacyjne dla przyszłych wnioskodawców programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, więcej informacji wkrótce.

Oś priorytetowa Całkowity wnioskowany budżet kwalifikowalny (EUR) Całkowity dostępny kwalifikowalny budżet * (EUR) Liczba aplikacji
PA 1. Wzmocnienie międzynarodowej aktywności i potencjału innowacyjnego niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku 240 000,00 241 632,81 6
PA 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla niebieskiego i zielonego wzrostu 360 000,00 266 782,05 9
PA 3. Poprawa połączeń transgranicznych dla funkcjonalnego niebieskiego i zielonego obszaru transportowego 120 000,00 195 915,64 3
PA 5. Zwiększenie zdolności współpracy lokalnych aktorów na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 320 000,00 200 859,42 8
Całkowity 1 040 000,00 905 189,92 EUR 26

 

 

Więcej informacji na temat programu Interreg Południowy Bałtyk na naszej stronie programymiedzynarodowe.pomorskie.eu ,  ponadto zapraszamy na stronę Sekretariatu Programu southbaltic.eu

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)