Zima 2019

Zmiana programu Południowy Bałtyk

SB_logo

9 sierpnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o zmianę programu Interreg Południowy Bałtyk.

 

Zmiany w programie polegają na: 

  • przesunięciu między osiami priorytetowymi kwoty 1 mln 591 tys. euro (1,92% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu), w celu umożliwienia sfinansowania projektów wybranych przez Komitet Monitorujący,
  • zmianie procentu dofinansowania dla osi priorytetowych 1-5 w tabeli finansowej programu z 81% do 83%. Zmiana ta stanowi techniczne dostosowanie w związku z różnicą pomiędzy rzeczywistymi stopami dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla projektów, a stopą dofinansowania używaną zgodnie z tabelą finansową w programie w rozliczeniach z Komisją Europejską,
  • usunięciu zbędnego wskaźnika produktu.

Przewiduje się, że Komisja Europejska zatwierdzi zmiany w programie do końca tego roku.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.