AKTUALNOŚCI

Zamknięto nabory w dwóch programach

Fot. ©Depositphotos/pixpack

W Południowym Bałtyku zostało zgłoszonych 20 aplikacji projektowych. Natomiast do Interreg Europa zawnioskowało 234 konsorcjów partnerskich.

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

IV nabór w programie był otworzony między 22 maja a 30 czerwca br. W tym czasie zostało złożonych 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania - 19,2 mln €.

Zatwierdzenie zgłoszonych propozycji projektowych planowane jest na 8-9 listopada br. (podczas 5. posiedzenia Komitetu Monitorującego).

Poniższa tabela przedstawia wnioskowane środki EFRR vs. dostępne środki EFRR (przed 4. naborem) w poszczególnych celach szczegółowych:

Cel Szczegółowy Liczba złożonych aplikacji projektowych Wnioskowane dofinansowanie EFRR (w €) Dostępne środki EFRR (w €)
2.2 Zielone technologie 3 3 878 269,22 12 144 246,01
3.1 Zrównoważony Transport 3 4 404 735,25 10 158 758,89
4.1 Kwalifikacje siły roboczej 6 7 272 679,03 5 696 394,49
5.1 Zdolność instytucjonalna 8 3 624 391,52 2 751 773,99

Na jesień tego roku (13 listopad - 15 grudzień) planowany jest V nabór w programie.

Interreg Europa 2014-2020

III nabór w programie był otworzony między 1 marca a 30 czerwca br.

Najważniejsze liczby naboru:

  • 234 złożonych aplikacji projektowych;
  • 1590 partnerów, razem we wszystkich wnioskach;
  • 304,025,051 € wnioskowanego budżetu (EFRR) dla wszystkich zgłoszonych projektów.

Podział złożonych aplikacji wg. priorytetów:

  1. Badania i innowacje - 49;
  2. Konkurencyjność MŚP - 45;
  3. Gospodarka niskoemisyjna - 44;
  4. Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami - 96.
view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.