Zima 2019

Zamknięto nabory w dwóch programach

Fot. ©Depositphotos/pixpack

W Południowym Bałtyku zostało zgłoszonych 20 aplikacji projektowych. Natomiast do Interreg Europa zawnioskowało 234 konsorcjów partnerskich.

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

IV nabór w programie był otworzony między 22 maja a 30 czerwca br. W tym czasie zostało złożonych 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania - 19,2 mln €.

Zatwierdzenie zgłoszonych propozycji projektowych planowane jest na 8-9 listopada br. (podczas 5. posiedzenia Komitetu Monitorującego).

Poniższa tabela przedstawia wnioskowane środki EFRR vs. dostępne środki EFRR (przed 4. naborem) w poszczególnych celach szczegółowych:

Cel Szczegółowy Liczba złożonych aplikacji projektowych Wnioskowane dofinansowanie EFRR (w €) Dostępne środki EFRR (w €)
2.2 Zielone technologie 3 3 878 269,22 12 144 246,01
3.1 Zrównoważony Transport 3 4 404 735,25 10 158 758,89
4.1 Kwalifikacje siły roboczej 6 7 272 679,03 5 696 394,49
5.1 Zdolność instytucjonalna 8 3 624 391,52 2 751 773,99

Na jesień tego roku (13 listopad - 15 grudzień) planowany jest V nabór w programie.

Interreg Europa 2014-2020

III nabór w programie był otworzony między 1 marca a 30 czerwca br.

Najważniejsze liczby naboru:

  • 234 złożonych aplikacji projektowych;
  • 1590 partnerów, razem we wszystkich wnioskach;
  • 304,025,051 € wnioskowanego budżetu (EFRR) dla wszystkich zgłoszonych projektów.

Podział złożonych aplikacji wg. priorytetów:

  1. Badania i innowacje - 49;
  2. Konkurencyjność MŚP - 45;
  3. Gospodarka niskoemisyjna - 44;
  4. Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami - 96.
view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.