Wiosna 2020

Wytyczne dla beneficjentów programów transnarodowych w związku z koronawirusem

Depositphotos

W związku z zagrożeniem koronawirusem i jego konsekwencjami dla realizacji projektów, programy transnarodowe kierują wytyczne dla beneficjentów.

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego opublikował przydatne informacje na stronie programu.

Interreg Europa Środkowa wysłał do partnerów wiodących projektów wytyczne na temat kwalifikowalności poniesionych kosztów związanych z odwołanymi wydarzeniami oraz zalecenia dotyczące realizacji zadań w projektach. Informacja o tym jest zamieszczona na stronie programu.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.