AKTUALNOŚCI

URBACT III - spotkanie informacyjne!

UrbactIII_logo

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku wraz z Krajowym Punktem URBACT zaprasza na dzień informacyjny organizowany 11 marca 2019 r., poświęcony głównym założeniom programu URBACT III.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

URBACT III będzie się skupiać na pięciu celach tematycznych polityki spójności 2014-2020:

  • Wzmocnieniu badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
  • Wspieraniu przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach;    
  • Zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami;
  • Promowaniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;
  • Promowaniu włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Program URBACT III ma na celu budowanie potencjału władz miejskich, które zmagają się z wyzwaniami, przed jakimi stoją europejskie miasta, poprzez podejmowanie działań nakierowanych na osiągnięcie konkretnych rezultatów. URBACT jest programem służącym przede wszystkim budowaniu potencjału poprzez wymianę doświadczeń między miastami.

Dodatkowo, udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Programu Horyzont 2020 oraz Programu Południowy Bałtyk.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 marca 2019 roku w godz. 10:00-14:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (Sala „Polskie niebo" na parterze).

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/dzien-informacyjny-programu-urbact-iii-w-gdansku

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.