AKTUALNOŚCI

Urbact III: nabór do Sieci Transferu jest otwarty

Fot. ©Depositphotos/Giordano Aita

Na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program Urbact III nabór na 25 Sieci Transferu jest otwarty do 10 stycznia 2018 r.

Celem programu Urbact III jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w miastach całej Europy. Metoda Urbact polega na tworzeniu partnerstw miast europejskich - zwanych w programie "sieciami" -  o określonym profilu tematycznym, zgodnym z polityką spójności UE.

W okresie programowania 2014-2020 przewidziane są nabory do trzech rodzajów projektów w Programie Urbact III: Sieci Planowania Działań, Sieci Wdrażania i Sieci Transferu.

Tworzenie Sieci w Urbact przebiega w dwóch fazach: trwająca pół roku faza 1 ma na celu sformułowanie założeń danej sieci, a jej efektem ma być przygotowanie projektu dla drugiej fazy. Faza 2 następuje po wyselekcjonowaniu ze zgłoszonych partnerstw tych, które mają największe szanse zrealizować cele projektu, faza ta trwa dwa lata.

Nabór do Sieci Transferu

Zanim wybrane przez Komitet Monitorujący partnerstwa przystąpią do fazy 1, muszą złożyć aplikację projektową.

Taka możliwość będzie dostępna przez cztery miesiące (od 15 września 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.) naboru do Sieci Transferu, w którym przewidziano dofinansowanie dla 25 projektów.

Sieci Transferu skupione są na adaptacji i przeniesieniu wybranych Dobrych Praktyk między miastami UE. Sieci te będą prowadzone przez miasta, które uzyskały tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

Sieci Transferu URBACT to narzędzie wymiany i uczenia się, dedykowane miastom. Skorzystać z tych sieci mogą miasta:

1. Zainteresowane przeniesieniem jednej z 97 wybranych dobrych praktyk URBACT:

  • Aby sprostać określonemu wyzwaniu miejskiemu przy użyciu zintegrowanego i zrównoważonego rozwiązania,
  • Aby dostosować i ponownie wykorzystać sprawdzone i skuteczne praktyki w kontekście własnego miasta.

2. Którym nadano tytuł Dobrej Praktyki URBACT:

  • Aby przewodzić i być mentorem w procesie uczenia, adaptowania i ponownego wykorzystywania ich Dobrej Praktyki,
  • Aby udoskonalić własną metodykę dzięki wspólnej analizę oraz przy wsparciu ekspertów URBACT.

Szczegóły naboru znajdziecie Państwo na stronie.

Nadchodzące wydarzenia związane z naborem do Sieci Transferu

  • Festiwal Miejski URBACT 3-5 października 2017 r. w Tallinnie (Estonia) będzie ważnym wydarzeniem sieciującym dla miast, które chcą poznać Dobre Praktyki URBACT i znaleźć partnerów w naborze do Sieci Transferu. O wydarzeniu pisaliśmy tutaj.

Miasta, które nie mogą wziąć udziału w Festiwalu Miejskim mają możliwość udziału w:

  • Europejskim Tygodniu Regionów i Miast: Warsztat URBACT, kod 10C48 - "Jak można przenieść Dobre Praktyki do miast? Dołącz do nowych Sieci Transferu URBACT10 października w Brukseli. Termin rejestracji - 29 września 2017 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
  • Krajowe Dni Informacyjne przygotowane przez Krajowe Punkty URBACT od września do listopada 2017 r. Dokładne daty i informacje praktyczne są dostępne na stronie internetowej programu.
view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.