Zima 2019

Sprawy wewnętrzne - materiały ze spotkania informacyjnego

EEA_logo

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi otwartego naboru wniosków w obszarze "Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości" w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele potencjalnych wnioskodawców trwającego naboru, tj., m. in., Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania omówiono główne założenia naboru, wniosek aplikacyjny, procedurę oceny formalnej i odwołania od niej, a także kryteria oceny merytorycznej oraz kwalifikowalność wydatków i przepływy finansowe.

Materiały dostepne są tutaj.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.