Skorzystaj z Programu Interreg Europa!

IE_logo

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług on-line oraz źródeł wiedzy Programu Interreg Europa. Zasięg programu pozwala na gromadzenie i dzielenie się bogatymi zasobami wiedzy z dziedziny innowacji, konkurencyjności MŚP, wspierania gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i efektywnego gospodarowanie zasobami.

 

Poniżej przedstawiamy wybrane narzędzia programu Interreg Europa:

Policy briefs
Policy briefs to przeglądy aktualności, które opracowują eksperci platformy learningowej. Dotyczą one zróżnicowanych tematów, przykładowo, ekosystemów miejskich, współpracy przemysł – nauka itp. W poszczególnych przeglądach eksperci podsumowują rezultaty projektów Interreg Europa, przytaczają publikacje i raporty Komisji Europejskiej, opisują osiągnięcia programów Horyzont 2020, LIFE+ itp. Publikacje są dostępne tutaj. 

Webinars
Eksperci platformy learningowej organizują także tematyczne webinaria (webinars) – otwarte spotkania on-line dotyczące wybranego zagadnienia (np. przedsiębiorczości społecznej, e-mobilności). W ich trakcie można m.in. wysłuchać praktyków z różnych państw, którzy prezentują własne doświadczenia, jest także czas na pytania i dyskusję. Nagrania dotychczas zorganizowanych webinariów są dostępne tutaj.

Policy digest
Kolejna propozycja platformy learningowej to Policy digest - tematyczne podsumowania. Oferta ta jest adresowana do praktyków szukających inspiracji i pomysłów, które można wykorzystać w politykach lokalnych i regionalnych. W ofercie znajdziemy m.in. dostęp do rekomendacji, możliwość dzielenia się własnymi praktykami, otrzymamy pierwszeństwo w dostępie do usług itp. Do otrzymywania podsumowań mailem wymagana jest subskrypcja. 

Policy help-desk  
Policy help-desk to pomoc doradcza w zakresie polityk. Za pomocą formularza można zwrócić się do ekspertów tematycznych z prośbą o wskazówki. Eksperci, w oparciu o posiadaną wiedzę i dostępne źródła informacji, udzielą porady dotyczącej wskazanego zagadnienia (musi mieścić się tematycznie w programie Interreg Europa).

Źródło informacji: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/skorzystaj-z-interreg-europa-ciekawe-publikacje-nagrania-z-webinariow-porady-on-line/

view szablon artykułu

Aktualności

Możliwości badawcze dot. nisko-emisyjnego transportu drogowego w Horyzoncie Europa

KPK PR UE zapraszamy do udziału w webinarium „European Road Transport Research Opportunities – An online event for Polish stakeholders" poświęcone rozwojowi i wdrażaniu elektromobilności (w tym planowaniu i rozwojowi infrastruktury ładowania jako części sieci energetycznej), zautomatyzowanej mobilności oraz rozwojowi łańcucha baterii na rzecz nisko-emisyjnego transportu jak i energetyki przewidzianych w partnerstwach 2Zero, CCAM i Batteries.

PARP oraz Innovation Norway zapraszają do udziału w wydarzeniach poświęconych polskim i norweskim klastrom

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowym cyklu wydarzeń on-line dedykowanym polskim i norweskim klastrom.

Jak pomysły na gospodarkę morską przyczyniają się do rozkwitu regionu ?

Morze Bałtyckie oferuje liczne zasoby, które mogą przyczyniać się do rozwoju regionu

30 lat Programów INTERREG

Budowa środowiska do współpracy w regionie na lata 2021-2027.

Rozpoczynamy kampanię promocyjną programu H2020 w woj. pomorskim #Pomorski Horyzont

#Pomorski Horyzont to kampania Województwa Pomorskiego ukazująca efekty projektów zrealizowanych w latach 2014-2020 z programu Horyzont 2020.

Zaproszenie na Wydarzenie Roczne Programu „Dostępne i bezpieczne pogranicze”

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszamy na Wydarzenie Roczne „Dostępne i bezpieczne pogranicze", które odbędzie się 27 maja 2021 r.

Dzień Europy 2021: pięć przesłań Parlamentu Europejskiego

Dzień Europy 2021 to rocznica Deklaracji Schumana i tradycyjnie jest to świętowanie pokoju i jedności w Europie.

PARP oraz Innovation Norway zapraszają do udziału w wydarzeniach poświęconych polskim i norweskim klastrom

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowym cyklu wydarzeń on-line dedykowanym polskim i norweskim klastrom.

Transgraniczny konkurs fotograficzny „Odkryj uroki polsko-rosyjskiego pogranicza”

Z okazji Dnia Europy, obchodzonego co roku 9 maja ogłoszony został konkurs fotograficzny pt. „Odkryj uroki wyjątkowego polsko-rosyjskiego pogranicza"!

Projekt dwa statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji

Przeczytaj wywiad, aby dowiedzieć się więcej o projekcie "2 statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji"


Przetarg na Ocenę Środowiskową programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Do 5 maja 2021 roku potrwa zbieranie ofert na wykonanie Strategicznej Oceny Środowiskowej dla kolejnej edycji programu Południowy Bałtyk.

Interreg Europe - Program na lata 2021-2027

W okresie programowania 2021-2027 będziemy nadal wspierać współpracę międzyregionalną między regionami z całej Europy


Konsultacje Programu Interact 2021-2027

W terminie od 28 kwietnia do 12 maja 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Interact 2021-2027

Nowa wersja podręcznika beneficjenta w programie

Komitet Monitorujący Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wprowadził kilka zmian do podręcznika beneficjenta, które mogą dotyczyć polskich beneficjentów.


Parlament Europejski przyjął program Horyzont Europa. To już koniec drogi ustawodawczej

Posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili 28 kwietnia 2021 r. porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Horyzont Europa stanowi kontynuację programu Horyzont 2020 i ma wspierać badania i innowacje w takich obszarach jak zdrowie, transformacja klimatyczna czy cyfryzacja.

Ogłoszenie o wakatach: stanowiska kierownika projektu i asystenta zespołu

Chciałbyś pracować w międzynarodowym zespole zajmującym się współpracą europejską?

Międzynarodowy program wymiany akademickiej z Wielką Brytanią

Rząd brytyjski uruchamia nowy, międzynarodowy program wymiany akademickiej - Program Turinga.

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.