Aktualności

Rząd zatwierdził podział funduszy europejskich na programy Interreg

567,5 mln EUR na współpracę na integrację społeczności ponad granicami oraz rozwój społeczno-gospodarczy poprzez wspólne podejmowanie wyzwań w różnych dziedzinach gospodarki

W latach 2021-2027 Polska będzie uczestniczyć w 15 programach Interreg. Budżet przeznaczony na poziomie unijnym na programy Interreg 2021-2027 stanowi 2,4 proc. całego budżetu polityki spójności UE na lata 2021-2027 i wynosi 8,15 mld euro. Z tej puli Komisja Europejska przydziela każdemu państwu członkowskiemu środki na współpracę transgraniczną i transnarodową. Podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium liczby ludności w regionach objętych współpracą. Następnie państwa członkowskie dzielą środki pomiędzy programy Interreg, w których uczestniczą.

Łączna pula dla Polski na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 wynosi 567,5 mln EUR, w tym:

 • współpraca transgraniczna: 446,8 mln euro,
 • współpraca transnarodowa: 120,7 mln euro.

Polski wkład do programów z budżetu EFRR

 • Meklemburgia/Brandenburgia - Polska 37,5 mln euro,
 • Brandenburgia - Polska 31 mln EUR,
 • Polska - Saksonia 27,6 mln EUR,
 • Czechy - Polska 93,7 mln EUR,
 • Polska - Słowacja 69 mln EUR,
 • Litwa - Polska 20,7 mln EUR,
 • Południowy Bałtyk 36 mln EUR (obszar kwalifikowalny - Pomorskie),
 • Polska - Białoruś - Ukraina 87,9 mln EUR,
 • Polska - Rosja 43,2 mln EUR (obszar kwalifikowalny - Pomorskie).

Materiał pochodzi ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Modyfikowany przez UMWP.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.