Aktualności

Propozycja współpracy projektowej w Interreg Europa Środkowa

Fot. ©Depositphotos/ Buchachon Petthanya

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z propozycją projektową włoskiego instytutu badawczego POLIEDRA. Pomysł projektowy dotyczy zwiększenia wykorzystania bioenergii w ogólnym udziale energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i potencjalnie będzie składany w 3. naborze do Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020, który kończy się w styczniu przyszłego roku.

Włoski instytut badawczy POLIEDRA, działający przy Politechnice w Mediolanie, zaprasza zainteresowane jednostki do partnerstwa w zakresie projektu: "APPROVE Bioenergy. Advancing Public Participation and stakeholdeR engagement fOr the improVEment of Bioenergy policies in Central Europe regions".

Program: Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (III nabór - informacje o naborze)

Cel Szczegółowy: 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych

Głównym celem projektu jest współpraca państw Europy Środkowej przy poprawie planów dotyczących wykorzystania bioenergii w ogólnym udziale energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Projekt "APPROVE Bioenergy" jest ujęty w ramach europejskiej platformy inteligentnych specjalizacji ds. energii (S3 Energy Platform) w zakresie prac grupy dot. Bioenergii, do której należy także województwo pomorskie. Więcej informacji: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bioenergy.

Załączniki do pobrania:

Partnerzy zaangażowani w projekt:

  • Poliedra – Politecnico di Milano (private no-profit research partner) (www.poliedra.polimi.it);
  • Zentrum fuer Soziale Innovation (ZSI) – (private no-profit research partner) (www.zsi.at).

Poszukiwani partnerzy:

  • Krajowe, regionalne i lokalne instytucje;
  • Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną;
  • Organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa krajowego jednego z państw członkowskich z Europy Środkowej lub zgodnie z prawem międzynarodowym.

Pomysłodawca projektu prosi o jak najszybsze wyrażenie zainteresowania. Termin składania wniosków w naborze mija 25 stycznia 2018 r.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do oferowanego projektu, zachęcamy Państwa do kontaktu z Panem Alessandro Luè (alessandro.lue@polimi.it; +39 02-23992905) lub Panią Allesandrą Cappiello (alessandra.cappiello@polimi.it; +39 02-23992904).

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.