Zima 2019

Propozycja współpracy projektowej w Interreg Europa Środkowa

Fot. ©Depositphotos/ Buchachon Petthanya

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z propozycją projektową włoskiego instytutu badawczego POLIEDRA. Pomysł projektowy dotyczy zwiększenia wykorzystania bioenergii w ogólnym udziale energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i potencjalnie będzie składany w 3. naborze do Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020, który kończy się w styczniu przyszłego roku.

Włoski instytut badawczy POLIEDRA, działający przy Politechnice w Mediolanie, zaprasza zainteresowane jednostki do partnerstwa w zakresie projektu: "APPROVE Bioenergy. Advancing Public Participation and stakeholdeR engagement fOr the improVEment of Bioenergy policies in Central Europe regions".

Program: Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (III nabór - informacje o naborze)

Cel Szczegółowy: 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych

Głównym celem projektu jest współpraca państw Europy Środkowej przy poprawie planów dotyczących wykorzystania bioenergii w ogólnym udziale energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Projekt "APPROVE Bioenergy" jest ujęty w ramach europejskiej platformy inteligentnych specjalizacji ds. energii (S3 Energy Platform) w zakresie prac grupy dot. Bioenergii, do której należy także województwo pomorskie. Więcej informacji: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bioenergy.

Załączniki do pobrania:

Partnerzy zaangażowani w projekt:

  • Poliedra – Politecnico di Milano (private no-profit research partner) (www.poliedra.polimi.it);
  • Zentrum fuer Soziale Innovation (ZSI) – (private no-profit research partner) (www.zsi.at).

Poszukiwani partnerzy:

  • Krajowe, regionalne i lokalne instytucje;
  • Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną;
  • Organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa krajowego jednego z państw członkowskich z Europy Środkowej lub zgodnie z prawem międzynarodowym.

Pomysłodawca projektu prosi o jak najszybsze wyrażenie zainteresowania. Termin składania wniosków w naborze mija 25 stycznia 2018 r.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do oferowanego projektu, zachęcamy Państwa do kontaktu z Panem Alessandro Luè (alessandro.lue@polimi.it; +39 02-23992905) lub Panią Allesandrą Cappiello (alessandra.cappiello@polimi.it; +39 02-23992904).

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.