AKTUALNOŚCI

Przyszłość Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

RMB_logo

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym przez Komisję Europejską Orientation Paper dla Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.


Orientation Paper wydany przez Komisję Europejską zawiera w szczególności rekomendacje tematyczne dla przyszłego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dla zainteresowanych krajów. 

W związku z projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie Interreg opublikowanym w maju 2018 r., Komisja w Orientation Paper zaleca, aby przyszły program Interreg Region Morza Bałtyckiego był tematycznie ukierunkowany na Cel 1 (Europa bardziej inteligentna), Cel 2 (Europa bardziej ekologiczna, niskoemisyjna) oraz Cel szczegółowy Interreg (lepsze zarządzanie Interreg oraz bezpieczniejsza i pewniejsza Europa). Przyszły program będzie również w dalszym ciągu wspierał realizację strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.


Publikacja Orientation Paper umożliwiła Instytucji Zarządzającej/Wspólnemu Sekretariatowi (MA/JS) Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego formalne rozpoczęcie tworzenia Wspólnego Komitetu Programującego (WKP). Komitet będzie się składał z delegatów z Państw Członkowskich UE i sąsiadujących krajów partnerskich. Do jego głównych zadań należy wybór przyszłych priorytetów tematycznych, jak również alokacja środków na te priorytety. Oczekuje się, że sam wspólny komitet monitorujący zostanie zatwierdzony do końca grudnia 2019 r., natomiast jego pierwsze posiedzenie planowane jest na 5-6 lutego 2020 r. pod przewodnictwem Łotwy.

Złożony proces określania priorytetów tematycznych dla współpracy transnarodowej w regionie Morza Bałtyckiego jest wspierany przez ekspertów z Ramboll Consulting. 4 grudnia 2019 r. w Hamburgu odbyło się nieformalne spotkanie konsultantów, przedstawicieli państw uczestniczących w programie oraz MA/JS. Jego celem jest przegląd i uzupełnienie pierwszych wyników dogłębnej analizy dokumentów strategicznych przeprowadzonej przez Ramboll Consulting w celu identyfikacji potencjalnych tematów dla przyszłego programu. Wyniki te posłużą jako jeden z wkładów do dalszych dyskusji i zawężenia zakresu tematycznego programu w celu jak najlepszego wykorzystania współpracy międzynarodowej w regionie.  

Dyskusje między państwami i organami programu oraz Komisją Europejską zostaną uzupełnione konsultacjami z zainteresowanymi stronami planowanymi na 2020 r. 

Więcej informacji na stronie programu https://www.interreg-baltic.eu/post2020.html.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.