Aktualności

Program Współpracy Transgranicznej „Polska-Rosja 2014-2020"

27 maja 2021 r. odbyło się Wydarzenie Roczne Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Rosja 2014-2020" pt. „Dostępne i bezpieczne pogranicze"

Webinarium było okazją do przedstawienia stanu realizacji programu oraz projektów zatwierdzonych w celu tematycznym „Dostępność", realizowanych na polsko-rosyjskim pograniczu. W trakcie wydarzenia odbył się również panel dyskusyjny z beneficjentami oraz zostały przedstawione informacje, związane z przygotowaniem nowego programu.

Przedstawicielka Województwa Pomorskiego – pani Izabela Fludzińska, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWP, zaprezentowała informacje o stanie realizacji projektu „Transgraniczne Trakty". W ramach przeprowadzonego wywiadu przedstawione zostały założenia projektu, postępy w pracach projektowych oraz planowane rezultaty. Podkreślono także korzyści transgraniczne, wynikające z udanej współpracy z partnerem rosyjskim. Wskazano także na planowane przedłużenie partnerstwa w ramach przyszłych projektów.

O projekcie

Głównym celem projektu „Transgraniczne Trakty", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej w ramach PWT Polska-Rosja 2014-2020, jest wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa stanu infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 501 oraz ulicy Ushakova w Bałtyjsku. W projekcie bierze udział dwóch beneficjentów: Województwo Pomorskie (Beneficjent Wiodący) oraz jednostka samorządu terytorialnego „Bałtyjski Okręg Miejski".

W ramach realizacji projektu po stronie polskiej modernizowany jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 501 na Mierzei Wiślanej pomiędzy Stegną a Krynicą Morską. Początkowy zakres inwestycji obejmował odcinek o długości 2,15 km, ale dzięki oszczędnościom, które pojawiły się w projekcie, odcinek ten uda się wydłużyć do 2,57 km. Po stronie rosyjskiej realizacja projektu obejmuje modernizację ulicy Ushakova w Bałtyjsku od ul. Chekhova do ul. Egorova. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w zurbanizowanej części miasta. W przypadku partnera rosyjskiego także pojawiły się oszczędności w projekcie, dzięki czemu uda się dodatkowo wyremontować drogę w rejonie ul. Ushakova 23, która przylega do głównego odcinka drogi, oraz wybudować parking dla samochodów.

Więcej można przeczytać w artykule : https://pomorskie.eu/za-nami-rok-wspolpracy-jak-przebiega-projekt-transgraniczne-trakty/

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.