Zima 2019

Program Polska-Rosja na lata 2021-2027 - Ankieta

PL-RU_logo

Zachęcamy do uzupełnienia ankiety dotyczącej przygotowania Programu Interreg Polska-Rosja na lata 2021-2027.

 

Nowy Program Polska-Rosja 2021-2027 będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna" polityki spójności Unii Europejskiej (tzw. Interreg) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

W przyszłym miesiącu przedstawiciele Polski i Rosji spotkają się ramach nowo powołanego Wspólnego Komitetu Programującego przygotowującego nową edycję Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

W procesie przygotowania nowego programu najważniejsza jest opinia interesariuszy – potencjalnych beneficjentów, instytucji oraz osób zamieszkujących obszar Programu. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane podczas tworzenia nowej wersji Programu.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 5 lutego 2020 r.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.