AKTUALNOŚCI

Porozmawiajmy o Interreg! # 6

W 2020 roku obchodzimy 30-lecie Interreg. Z tej okazji przedstawiciele projektów Programu Interreg Południowy Bałtyk, władze regionalne, a także lokalna ludność i aktywiści dzielą się swoimi doświadczeniami na temat funduszy Interreg i współpracy transgranicznej.

Rafał Koba, Project Manager reprezentujący Akademię Morską w Gdyni, Instytut Morski w Polsce , dzieli się swoim doświadczeniem z perspektywy Partnera Wiodącego w projekcie INCONE60.

Porozmawiajmy o Interreg!

Projekt INCONE60 jest realizowany w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest przerzucenie ładunków z transportu lądowego na morski, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z wyboru żeglugi bliskiego zasięgu. Projekt skierowany jest do właścicieli ładunków, spedytorów, właścicieli statków, władz portowych, władz lokalnych, regionalnych lub krajowych oraz wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w przewóz ładunków.

Partnerstwo projektowe składa się z szerokiej sieci podmiotów zaangażowanych w rozwój małych portów i żeglugi bliskiego zasięgu.

Projekt ma na celu poprawę połączeń żeglugowych między lokalnymi i regionalnymi portami morskimi, położonymi w regionach Południowego Bałtyku i Morza Północnego, wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E60, oraz połączenie jej z siecią śródlądowych dróg wodnych. Podejmowane są działania mające na celu poprawę wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych, a także zwiększenie wydajności transportu. Ponadto działania w ramach projektu promują ekologiczne środki transportu i innowacyjne środki napędowe, przyczyniając się w ten sposób do dekarbonizacji operacji transportowych i łagodzenia wpływu systemów transportowych na środowisko. Aby osiągnąć powyższe, partnerzy projektu pracują nad sformułowaniem rozwiązań transportowych wspierających aktywny rozwój peryferyjnych regionów przybrzeżnych obszaru Południowego Bałtyku, koncentrując się na portach lokalnych jako centrach rozwoju. Pomoże również zwiększyć konkurencyjność Morza Bałtyckiego oraz zwiększyć jego dostępność i atrakcyjność. Jednym z takich rozwiązań jest INCONE60 Cargo Flow Model, którego celem jest przedstawienie korzyści płynących z wyboru żeglugi bliskiego zasięgu do przewozu ładunków. Symulator oblicza wszystkie koszty związane z transportem, a także koszty zewnętrzne, takie jak wypadki, hałas, zanieczyszczenia, koszty klimatyczne, degradacja infrastruktury i zatory komunikacyjne.

Kolejnymi istotnymi wynikami są wyjazdy pilotażowe. Wyjazdy te mają na celu wsparcie koncepcji synchromodalności w Regionach Południowego Bałtyku i Morza Północnego oraz stworzenie sieci kontaktów, która może skutkować zainicjowaniem nowych połączeń żeglugowych między portami lokalnymi i regionalnymi. Przy organizacji wyjazdów INCONE60 intensywnie współpracuje z armatorami, spedytorami i władzami portowymi. Przyczyni się to do rozwoju małych portów i pozytywnie wpłynie na redukcję emisji CO2 oraz na zmniejszenie innych kosztów zewnętrznych.

Aby osiągnąć nasze cele, niezbędna jest współpraca poza granicami kraju. Nawiązano regularną współpracę z innymi projektami Programu Interreg Południowy Bałtyk, a także z innymi programami, takimi jak Region Morza Północnego Interreg i Horyzont 2020. Co więcej, INCONE60 będzie współpracować z Rządem Flamandzkim w celu opracowania szeregu działań, których celem jest w szczególności: na rozwój gospodarki morskiej, w tym wzmocnienie roli żeglugi bliskiego zasięgu i regionalnych portów morskich w europejskiej sieci transportowej.

Aktywizacja lokalnych i regionalnych portów morskich, zwłaszcza położonych w Europie Wschodniej, jest jednym z priorytetów projektu. Dzięki żeglowności Międzynarodowej Drogi Wodnej E60 możliwe będzie nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy tymi portami a portami zachodnioeuropejskimi, takimi jak Port Oostende. Aby pokonać bariery rozwojowe, potrzebne są nie tylko środki finansowe, ale także współpraca międzynarodowa i ustanowienie spójnych strategii rozwoju infrastruktury.

Programy Interreg są idealnymi platformami do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między krajami i regionami. Zaletą programów są nie tylko działania badawcze, ale przede wszystkim działania o realnym wpływie na ekonomikę regionu. Wspólnym celem wszystkich projektów powinno być uwolnienie dalszego potencjału niebieskiego i zielonego wzrostu.

Jednym z najważniejszych wyzwań, którym muszą sprostać programy Interreg, jest rozwój obszarów peryferyjnych i lokalnych portów morskich. Współpraca międzynarodowa i działania na rzecz budowy zielonego ładu w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym powinny być prowadzone w jak najszerszym zakresie przedsięwzięć mających na celu aktywizację tych struktur.

LINK DO FILMU TUTAJ

* Film został wyprodukowany w ramach projektu INCONE60.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.