AKTUALNOŚCI

Ostatni nabór w Interreg Europa otwarty!

Interreg Europe
Interreg Europe

Do 22 czerwca 2018 wszyscy beneficjenci mogą składać wnioski aplikacyjne do programu w czterech celach tematycznych: Badania i Innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna oraz Efektywność zasobów i środowiskowa. Zachęcamy zainteresowanych do aplikowania lub dołączania się do istniejących partnerstw.

 

Na oficjalnej stronie programu Interreg Europa (kliknij) można odnaleźć serię wskazówek, które pomogą na etapie budowania wniosku aplikacyjnego do czwartego - ostatniego naboru w programie. Poniżej kilka z nich:

1. Kwalifikowalność

Została dodana dodatkowa zasada dotycząca zasięgu geograficznego projektów. Dotychczas większość projektów ograniczała się do limitowanej rozpiętości georaficznej (konkretnych obszarów Europy), tym razem program będzie oczekiwał działań na całym obszarze kwalifikowalnym (28 UE + Szwajcaria i Norergia). Europa została podzielona na 4 obszary geograficzne, aby projekt był kwalifikowalny będzie musiał angażować przynajmniej po jednym partnerze z przynajmniej trzech  wyznaczonych obszarów. Podział na obszary wygląda następująco:

  • PÓŁNOC - Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Szwecja
  • WSCHÓD - Austria, Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia
  • POŁUDNIE - Chorwacja, Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugali, Hiszpania
  • ZACHÓD - Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania

Ważną informacją dla beneficjenta jest też to, że powinno się unikać budowania partnerstwa na istniejących już obszarach współpracy trangranicznej. Takie propozycje prezentują limitowaną wartość dodaną projektu dla Interreg Europa, który ma zasięg ogólnoeuropejski.

2. Innowacyjność projektów

Propozycja projektu powinna przejawiać charakter innowacyjny działań. W programie Interreg Europa, aktualnie, wdrażane są 184 projekty. Projekty te dotykają różnych tematów, stąd innowacyjność może być trudna do osiągnięcia. Program ma jednak pare wskazówek jak osiągnąć efekt innowacyjny:

  • Ogranicz działania projektu na temacie niedostatecznie zaprezentowanym w programie takim jak: energia odnawialna, jakość wód, gospodarka odpadami
  • Włącz do projektu niedostatecznie reprezentowany w programie region lub nową organizację partnerską, która dotychczas nie korzystała z możliwości programu Interreg Europa

Wszystkie pozostałe wskazówki (materiał źródłowy) znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/3175/fourth-call-what-s-new/

Ponadto Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa w Polsce prezentuje w swojej ofercie:

  • Polska wersja Podręcznika
  • Pomoc i narzędzia Wspólnego Sekretariatu
  • Formularz poszukiwania partnerstwa dla polskich instytucji
view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.