OD INICJATYWY INTERREG III DO EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

$image_alt

W zjednoczonej Europie istotnego znaczenia nabierają międzynarodowe powiązania gospodarcze i społeczne rozwijających się regionów. Współpraca międzynarodowa na poziomie przygranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym stanowi nowy odrębny Cel 3 Polityki Spójności Unii Europejskiej. Dla pomorskich podmiotów oznacza to więcej środków na realizację projektów.

Pojawiły się również nowe możliwości współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego. W latach 2007-2013 poza kontynuacją programu transnarodowego oraz obecnej współpracy przygranicznej z Litwą i Rosją (Obwód Kaliningradzki), otwieramy się na współpracę przygraniczną „przez morze" ze Szwecją, Danią, Niemcami i Litwą w ramach Programu Południowego Bałtyku. Kontynuowane są także programy transnarodowe, a współpracę międzyregionalną umożliwia jeden duży Program INTERREG IVC.

Niniejsza publikacja prezentuje doświadczenia wypływające z realizacji projektów, opisuje również możliwości, które właśnie się pojawiają. Jestem przekonany, że materiał ten będzie dla Państwa inspiracją do budowania i realizacji międzynarodowych projektów w najbliższych latach.

Publikacja do pobrania.

view szablon artykułu