Aktualności

Niemal 13,4 mln zł na instalacje do produkcji paliwa z biomasy

EOG_logo

Minister Klimatu i Środowiska, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" zaprasza do składania koncepcji projektowych dotyczących „Budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu", finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 

Celem głównym naboru jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:

  • zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej;
  • zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do składowania pelletu;
  • budowę pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

Minimalna kwota dofinansowania projektów wynosi ok. 893 tys. zł, a maksymalna ponad 4,4 mln zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych, wypłacone może być w formie zaliczki, refundacji i płatności końcowej.

Termin i sposób składania koncepcji projektowych /wniosków o dofinansowanie:

  • Termin ogłoszenia naboru koncepcji projektowych – 12.10.2020 r.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania koncepcji projektowych od wnioskodawców – 9.11.2020 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych od wnioskodawców – 8.01.2021 r. godz. 15:00.
  • Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie: Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie – marzec 2021 r.

Koncepcje projektowe (w ramach I etapu) oraz wnioski o dofinansowanie (II etap postępowania) sporządza się wyłącznie przy użyciu  Generatora  Wniosków o  Dofinansowanie dostępnego na stronach internetowych NFOŚiGW.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.