AKTUALNOŚCI

Najbliższe nabory w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Nowe konkursy na projekty w programie Interreg Południowy Bałtyk w ramach oszczędności ruszą jeszcze w tym roku! Jeżeli poszukujesz finansowania dla swoich działań - zapoznaj się z możliwościami dofinansowania. Nabory mini-call i seed money już wkrótce!

Komitet Monitorujący programu Interreg Połduniowy Bałtyk w procedurze pisemnej zadecydował, że część powracających do programu środków zaoszczędzonych w ramach już zakończonych projektów zostanie ponownie rozdysponowana w dwóch rodzajach naborów. Pierwsze nabory ruszą jesienią tego roku.

NABÓR "MINI CALL"

Nabór dedykowany projektom, które są już beneficjentami programu i są na etapie wdrażania projektu. Środki będzie można przeznaczyć na aktywności związane z wpływem covid-19 na działania w projekcie, a także na działania nowe, które są ubocznym efektem wdrażania projektu - rozszerzenie wachlarzu działań w projekcie. 

  • Mini-call 1: II połowa 2020 - alokacja do przyznania w formie grantu 1,4mln EUR
  • Mini-call 2: II połwa 2021

NABÓR SEED MONEY

Nabór "projekt na projekt" otwarty dla wszystkich beneficjentów. Nabór będzie dedykowany dla wszystkich beneficjentów, którzy będą widzieli potencjał realizacji projektu w ramach programu Interreg Połduniowy Bałtyk 2021-2027. Projekty Seed Money będą musiały wpisywać się w zakres tematyczny przyszłego programu. Ten powinien być znany publicznie do końca I kwartału 2021.

  • Nabór Seed Money 1: II/III kwartał 2021
  • Nabór Seed Monet 2: III/IV kwartał 2022
Więcej informacji na stronie domowej programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.
view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.