Zima 2019

Nabór w Europie Środkowej zamknięty

Fot. ©Depositphotos/alphaspirit

III nabór w Programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020 cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie zostało złożonych 191 wniosków aplikacyjnych.

25 stycznia 2018 roku o godz. 18:00 zakończył się 3. nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa. W terminie, za pomocą systemu eMS, złożono 191 wniosków o dofinansowanie.

Liczba otrzymanych wniosków projektowych w podziale na priorytety:

  • 84 projektów w priorytecie 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności;
  • 23 projekty w priorytecie 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych;
  • 69 projektów w priorytecie 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego;
  • 15 projektów w priorytecie 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie. Wybór projektów do wsparcia planowany jest na początek 2019 roku. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 60 milionów euro.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.