AKTUALNOŚCI

Nabór do Urbact III

Fot. urbact.eu

Pierwszy nabór do działania Dobre Praktyki w Programie Urbact III będzie otwarty do 31 marca 2017 r. Jest to idealna okazja do przygotowania się na nabór w Sieci Transferu, który wstępnie planowany jest na wrzesień 2017 r.

NABÓR OTWARTY!!! (do 31 marca 2017 r.)

Dlaczego aplikować?

W tym naborze miasta mogą przedstawić swoje dobre praktyki w ramach zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast, aby:

  • stać się częścią pionierskiej grupy Dobrych Praktyk Urbact, która będzie szeroko promowana na szczeblu unijnym i międzynarodowym;
  • mieć możliwość dzielenia się dobrymi praktykami w ramach Sieci Transferu (nabór zostanie ogłoszony we wrześniu 2017 r.).

Wszystkim miastom z dobrymi praktykami, które zostaną wybrane zostanie nadany tytuł Miasto Dobrej Praktyki Urbact. Wyróżnienie to będzie nagradzało miasto estymą i rozpoznawalnością, na które zasługuje w związku z osiągniętymi rezultatami.

Ponadto miasto zostanie objęte specjalnym programem działań komunikacyjnych promujących to wyróżnienie, wybraną praktykę i historię która się za nią kryje. Przede wszystkim, we wrześniu 2017 zostanie zorganizowany Festiwal Dobrych Praktyk, w którym wezmą udział wszystkie miasta z wybranymi dobrymi praktykami i będą mieć możliwość nawiązania kontaktów z decydentami europejskimi i miejskimi. Zostaną opracowywane także inne materiały, takie jak publikacje, prezentacje, filmy i infografiki, które będą rozpowszechniane wśród praktyków miejskich z całej Europy, tak aby zapewnić, że historia Państwa miasta stanie się dobrze znana.

Stając się Miastem Dobrej Praktyki Urbact, samorząd miejski będzie miał możliwość stania się orędownikiem zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast podczas wydarzeń i w ramach działań budowania potencjału programu Urbact (warsztaty i konferencje na poziomie programu i projektu), w tym działań będących wkładem do Agendy Miejskiej UE.

Wreszcie wyróżnienie to pomoże dzielić się swoimi doświadczeniami w ramach Sieci Transferu. Nie dotyczy to jedynie pełnienia funkcji mentora i prowadzenia procesu zrozumienia proponowaniej praktyki oraz jej ponownego użycia, ale także pozwoli poprawić ją i uściślić za pomocą metody przeglądu przez branżowych specjalistów.

Jak aplikować?

Przede wszystkim, aby ułatwić proces aplikacji zostały przygotowane "czytelne" ramy odniesienia, które dostarczą Państwu wszystkich istotnych informacji dotyczących Naboru Dobrych Praktyk.

Aby złożyć wniosek, należy postępować zgodnie z dwuetapową procedurą naboru:

Krok 1

Szybki proces aplikacji jest możliwy za pomocą uproszczonego formularza online, dostępnego tutaj.

Wnioskodawca będzie musiał podać podstawowe informacje i odpowiedzieć na 13 jakościowych pytań, które dostarczą członkom panelu oceniającego niezbędnych informacji na temat proponowanej dobrej praktyki.

Krok 2
Na adres mailowy (goodpracticecall@urbact.eu) trzeba wysłać całościowy "pakiet wsparcia" składający z następujących elementów:

OBOWIĄZKOWO

- Streszczenie Dobrej Praktyki, nie więcej niż 5000 znaków

- 2 zdjęcia prezentujące zgłaszaną dobrą praktykę

OPCJONALNIE

Materiały - krótkie dokumenty, infografiki, filmy itp., które można uznać za istotne w celu przekazania informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (całość w języku angielskim lub streszczenie w języku angielskim).

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać ramy odniesienia do Naboru Dobrych Praktyk.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, po zapoznaniu się z działem FAQ poświęconemu niniejszemu naborowi pytania można kierować na adres: goodpracticecall@urbact.eu.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.