Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza przetarg!

$image_alt
Marta Bocianowska

Przetarg nieograniczony na wykonywanie kontroli krzyżowych programów EWT oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych.
Przedmiotem zamówienia jest:
Część I zamówienia: wykonywanie kontroli krzyżowych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (za okres styczeń 2014 r. - czerwiec 2015 r.).
Część II zamówienia: wykonywanie kontroli krzyżowych horyzontalnych projektów realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (za okres styczeń 2014 r. - czerwiec 2015 r.).
Termin składania wniosków: 22 stycznia 2015 r. godzina 10:00.
Miejsce składania wniosków: Kancelaria Główna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej ministerstwa.
view szablon artykułu