Aktualności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór na drugą edycję „Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM)”

Partnerska Inicjatywa Miast jest inicjatywą inspirującą się doświadczeniami programu i metody URBACT. Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

W celu rozpoznania i przeanalizowania wyzwań, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, miasta będą zrzeszone w sieci tematyczne, a ich prace wspierane przez ekspertów z Banku Światowego.

Podstawowy mechanizm wdrożeniowy to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych.

Do udziału w sieciach tematycznych zaproszone są:

  • miasta na prawach powiatu, 
  • gminy miejskie, 
  • gminy miejsko-wiejskie, 

MFiPR uruchamia nabór dla miast(link is external) liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących:

  • Miasto cyfrowe, 
  • Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) 
  • Miasto zielone. 

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 20 września 2021 r. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miasta zainteresowanie przystąpieniem do projektu PIM mogą w trakcie naboru kontaktować się z MFiPR poprzez adres mailowy: pim@mfipr.gov.pl(link sends e-mail), w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień kwestii ujętych we wniosku o uczestnictwo w projekcie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie ministerialnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nabor-do-kolejnej-edycji-partnerskiej-inicjatywy-miast-na-lata-2021-2024

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.