Zima 2019

Materiały ze spotkań nt. aktualnych naborów (Olsztyn i Toruń)

Fot. ©Depositphotos/kasto

24 października w Olsztynie i 25 października 2017 roku w Toruniu odbyły się spotkania informacyjne na temat naborów wniosków w programach Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego. Przedstawiono tam także ofertę bezpłatnych platform learningowych w programie Interreg Europa, a polskie instytucje podzieliły się swoimi doświadczeniami z realizacji transnarodowych projektów. Zapraszamy również do pobrania materiałów z naszego ostatniego regionalnego seminarium informacyjnego (19 października br.).

Charakterystyka Programów Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa:

  • Oba transnarodowe programy są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski;
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje
    pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek - osobowość prawna);
  • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne;
  • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe;
  • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
  • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Prezentacje do pobrania:

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (III nabór)

Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (III nabór)

Interreg Europa 2014-2020 (Tematyczne platformy learningowe)

Przykłady projektów z udziałem polskich instytucji

Prezentacje z regionalnego seminarium informacyjnego programów EWT/EIS 2014-2020, podczas którego zaprezentowano dwa wspomniane programy transnarodowe, dwa programy transgraniczne (Interreg Południowy Bałtyk i Polska-Rosja) oraz przykłady projektów z udziałem pomorskich instytucji, znajdą Państwo we wcześniejszej wiadomości.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.