AKTUALNOŚCI

Materiały ze spotkań nt. aktualnych naborów (Olsztyn i Toruń)

Fot. ©Depositphotos/kasto

24 października w Olsztynie i 25 października 2017 roku w Toruniu odbyły się spotkania informacyjne na temat naborów wniosków w programach Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego. Przedstawiono tam także ofertę bezpłatnych platform learningowych w programie Interreg Europa, a polskie instytucje podzieliły się swoimi doświadczeniami z realizacji transnarodowych projektów. Zapraszamy również do pobrania materiałów z naszego ostatniego regionalnego seminarium informacyjnego (19 października br.).

Charakterystyka Programów Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa:

  • Oba transnarodowe programy są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski;
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje
    pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek - osobowość prawna);
  • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne;
  • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe;
  • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
  • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Prezentacje do pobrania:

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (III nabór)

Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (III nabór)

Interreg Europa 2014-2020 (Tematyczne platformy learningowe)

Przykłady projektów z udziałem polskich instytucji

Prezentacje z regionalnego seminarium informacyjnego programów EWT/EIS 2014-2020, podczas którego zaprezentowano dwa wspomniane programy transnarodowe, dwa programy transgraniczne (Interreg Południowy Bałtyk i Polska-Rosja) oraz przykłady projektów z udziałem pomorskich instytucji, znajdą Państwo we wcześniejszej wiadomości.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.