Kontrola pierwszego stopnia w programach transnarodowych i międzyregionalnych

$image_alt

Aktualnie trwają procedury pierwszych naborów do programów transnarodowych i międzyregionalnych, dlatego za kilkanaście miesięcy pierwsi beneficjenci zostaną poddani kontoli I stopnia.

W okresie finansowania 2014-2020 polscy beneficjenci realizujący projekty w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych korzystać będą ze scentralizowanego systemu kontroli pierwszego stopnia.

Scentralizowany system kontroli I stopnia będzie obowiązywał
w programach transnarodowych:

  • Interreg Europa Środkowa;
  • Interreg Region Morza Bałtyckiego;

oraz międzyregionalnych:

  • Interreg Europa;
  • Urbact III.
Funkcję kontrolera projektów wymienionych programów pełni Centrum Projektów Europejskich, więcej informacji o kontroli pierwszego stopnia znajdziecie Państwo w podręcznikach beneficjenta poszczególnych programów.
view szablon artykułu