Aktualności

Konkursy w ramach Horyzont Europa dla klastra Zdrowie na rok 2022 już ogłoszone!

Nowe konkursy w ramach programu Horyzont Europa na rok 2022 w klastrze Zdrowie zostały już oficjalnie ogłoszone i od 6 października 2021 r. otwarty jest też system składania wniosków.

Całkowity budżet konkursu 2022 to 861 milionów euro. Budżet ten nie jest rozłożony równomiernie, najwięcej środków przeznaczono na kierunek 1 i 3, czyli na prewencję i promocję zdrowia oraz na walkę z chorobami.

W klastrze Zdrowie przewidziano dwa rodzaje konkursów na rok 2022. Mamy konkursy dwuetapowe,  w ramach których najpierw konsorcjum projektowe składa skrócony 10-stronicowy wniosek przedstawiający ogólny zarys projektu i jego zamierzone efekty. Dopiero jeżeli wniosek przejdzie  do drugiego etapu, przygotowywany jest cały 45-stronicowy wniosek. Terminy składania wniosków to 1 lutego (I etap) i 6 września 2022 (II etap).

Drugi typ konkursu to konkurs jednoetapowy, gdzie od razu składamy cały wniosek. Tutaj na złożenie wniosku mamy więcej czasu, bo do 21 kwietnia 2022 roku.

Obszar badawcze konkursów to sześć kierunków klastra Zdrowie:

  1. Zdrowie w zmieniającym się społeczeństwie
  2. Życie i praca w środowisku prozdrowotnym
  3. Zwalczanie chorób i zmniejszanie obciążenia chorobami
  4. Zapewnienie dostępu do zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej
  5. Wykorzystanie pełnego potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa
  6. Zrównoważony i globalnie konkurencyjny przemysł medyczny

Lista otwartych i zapowiadanych tematów konkursowych dostępna jest na stronie KPK.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach związanych z konkursami w klastrze Zdrowie:

Ogłoszone konkursy na portalu Funding & Tender Opportunities

Materiał pochodzi ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. 

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.