Aktualności

Konferencja krajowa programów Interreg - zarezerwuj datę w kalendarzu

W dniu 19 października 2021 roku odbędzie się krajowa konferencja informacyjna nt. możliwości finansowania projektów w ramach programów Interreg. Chcecie Państwo złożyć projekt w programie i pracować w środowisku międzynarodowym? Ta konferencja jest dla Was.

Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas wydarzenia pojawi się wiele informacji o kolejnej edycji programów Interreg z udziałem Polski w latach 2021-2027. Zostaną podsumowane także doświadczenia i efekty tych programów z lat 2014–2020.

Spotkanie skierowane jest do polskich potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Interreg, przedstawicieli polskich biur euroregionów oraz instytucji programowych po polskiej stronie. Językiem spotkania będzie język polski. Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną konferencja odbędzie się wirtualnie.

Podczas spotkania zostanie przedstawiony m.in. stan zaawansowania prac nad nowymi programami Interreg z udziałem Polski. Omówione zostaną dziedziny, w  których potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów oraz podane będą wstępne informacje o najbliższych naborach na wnioski projektowe.

Ważnym punktem konferencji będą także przykłady efektów z kilku projektów kończącej się perspektywy. Wybrane przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez beneficjentów w kontekście przewodnich motywów takich jak: innowacyjność, kapitalizacja/komplementarność, środowisko i dostępność.

Zachęcamy Państwa do zarezerwowania terminu na spotkanie. Serdecznie zapraszamy!

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.