Newsy z ESPON

Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy ESPON 2020!

$image_alt
Marta Bocianowska

Edycja programu na lata 2014-2020 jest jego trzecim wydaniem.

Program ESPON 2020 został zaakceptowany przez Brukselę jako kolejny instrument Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. ESPON jest programem badawczym mającym na celu wspieranie efektywności Polityki Spójności UE oraz polityk i programów w ramach wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności polityk rozwoju terytorialnego w Europie.

To już trzecia edycja programu, która dostarcza danych i analiz na temat trendów terytorialnych dotyczących aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w celu określenia potencjału regionów, miast i większych obszarów oraz wyzwań gospodarczych, z którymi się borykają. Wyniki badań kierowane są do Komisji Europejskiej i decydentów na różnych poziomach zarządzania. Dotychczas realizowane projekty badawcze dostępne są na stronie Programu.

ESPON 2020 będzie realizowany w ramach 5 celów szczegółowych:

  1. Stałe opracowywanie danych terytorialnych w formie badań stosowanych i analiz.
  2. Usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika.
  3. Poprawa obserwacji terytorialnych i narzędzi do analiz terytorialnych.
  4. Szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych.
  5. Bardziej skuteczne, efektywne i wydajne wdrażanie programu i profesjonalna pomoc w zakresie zarządzania.

Program swoim zasięgiem obejmuje terytorium 28 państw członkowskich UE, a także czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Budżet programu wynosi 48,6 mln euro, przy wsparciu z Unii Europejskiej w wysokości 41,3 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwsze nabory do Programu planowane są na wrzesień 2015 r.

W okresie programowania 2014-2020, ESPON będzie funkcjonować jako Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Głównym celem Programu będzie zapewnienie wsparcia w ramach 11 Celu Tematycznego Polityki Spójności – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Program jest zarządzany przez Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury w Luksemburgu.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie internetowej programu oraz w dokumencie programu.

view szablon artykułu

Oficjalne strony programu

Edycja 2007-2013

Edycja 2014-2020

Sekretariat (Jednostka Kordynująca) Programu ESPON

Peter Mehlbye - Dyrektor
peter.mehlbye@espon.eu
tel. +352 42 59 91 4700

Siedziba:
rue Erasme 4
L-1468 Luxembourg - Kirchberg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel: +352 42 59 91 4700
Fax:+352 42 59 91 4701
e-mail: info@espon.eu