Zima 2019

II nabór wniosków - Program Dialog Społeczny - Godna Praca

EEA_logo

Informujemy, że wnioski w ramach Programu Dialog Społeczny - Godna Praca finansowanego ze środków norweskich i EOG można składać do 13 maja 2020 r. do godz. 13:00.

 

Operatorem Programu Dialog Społeczny - Godna Praca jest Innovation Norway. W ramach naboru można składać wnioski projektowe w temacie Ułatwienie dostępu do zatrudnienia (Outcome 3). Celem jest poprawa współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi partnerów i organów publicznych w zakresie wyzwań związanych z rynkiem pracy poprzez wspieranie działań ułatwiających dostęp do zatrudnienia, w tym dla ludzi młodych i grup w niekorzystnej sytuacji, takich jak kobiety, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Działania te mogą przybrać formę środków aktywnej polityki rynku pracy, uczenie się przez całe życie i działania związane z wyzwaniami na rynku pracy (dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie świadomości).

Wnioski mogą być składane przez:

  • partnerów społecznych (organizacje pracodawców, związki zawodowe),
  • władze publiczne oraz instytucje (w tym organizacje pozarządowe) posiadające w celach statutowych kwestie związane z godną pracą oraz współpracą trójstronną lub promujące te zagadnienia.

Więcej informacji o naborze dostępnych jest na stronie Programu.

W ramach programu można również uzyskać wsparcie na utworzenie partnerstwa (travel grants) - więcej informacji tutaj.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.