AKTUALNOŚCI

COVID-19 a projekty Interreg Europa

IE_logo

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa zamieścił na stronie programu rekomendacje dotyczące podróży w ramach projektów, w kontekście epidemii.

 

Poniżej zamieszczamy główne z rekomendacji:  

 • Partnerzy przed podjęciem decyzji, czy jechać, czy zrezygnować z podróży oceniają sytuację w oparciu o wskazówki WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), ambasady, instytucji krajowych odpowiedzialnych za kwestie zdrowia publicznego, instytucji partnerskich.
   
 • Należy zrezygnować z podróży w razie, kiedy obowiązuje oficjalny zakaz podróżowania lub zostało wydane ostrzeżenie, kiedy instytucje partnerskie wprowadzają ograniczenia dotyczące spotkań lub istnieją indywidualne przeciwskazania medyczne.     
   
 • W przypadku wniesienia opłat za hotele, bilety, catering, sale konferencyjne itp. należy jak najszybciej  wystąpić o zwrot kosztów zgodnie z warunkami umowy.
   
 • W razie, kiedy środki nie podlegają zwrotowi, należy skontaktować się z kontrolerem 1. stopnia. Kontroler, w przypadku siły wyższej oraz w oparciu o udokumentowane starania partnera o odzyskanie środków, może uznać poniesione wydatki za kwalifikowalne w projekcie Interreg Europa.    
   
 • Z doświadczenia programu Interreg Europa wynika, że środki, które nie podlegają w tym wypadku zwrotowi są kwalifikowalne w projektach Interreg Europa.
   
 • Za kontrolę wydatków polskich partnerów w projektach Interreg Europa (kontrola 1. stopnia) odpowiada Wydział Kontroli Centrum Projektów Europejskich.

Program zaleca także partnerom projektowym rozważenie możliwości zastąpienia spotkań  wideokonferencjami.

Więcej informacji tutaj.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.