Ciągły nabór wniosków na wzajemne oceny w Interreg Europa

IE_logo

Od 9 .10.2019 trwa ciągły nabór na wniosków w ramach Policy Learning Platform. 31 stycznia 2020 kolejna grupa projektów zostanie zatwierdzona w ramach tego mechanizmu.

 

Wzajemne oceny (peer reviews) wspierają władze lokalne, regionalne i centralne oraz instytucje publiczne w unowocześnianiu programów i polityk rozwoju. Wzajemna ocena to szansa na świeże i bezstronne spojrzenie z zewnątrz. Instytucje z UE, Norwegii, Szwajcarii analizują z wnioskodawcą jego sytuację w wybranym temacie i, w oparciu o własne doświadczenia, udzielają wskazówek. Finansowo i merytorycznie oceny wspiera program Interreg Europa. Obecny nabór ma charakter ciągły, szczegółowe informacje na temat warunków są dostępne w Terms of reference. Open call for interregional peer reviews.

Temat wzajemnej oceny musi pokrywać się z jednym z priorytetów programu Interreg Europa:

  • Badania i innowacje;
  • Konkurencyjność MŚP;
  • Ochrona środowiska;
  • Gospodarka niskoemisyjna oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Szczegółowe opisy priorytetów są dostępne w programie współpracy oraz  podręczniku programu.  

Dla kogo

Priorytetowo są traktowani wnioskodawcy, którzy nie są partnerami w projektach Interreg Europa. Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W przypadku innych instrumentów polityki (np. planów, strategii itp.) wnioski mogą składać wyłącznie podmioty za nie odpowiedzialne.

Wsparcie programu Interreg Europa

Eksperci programu Interreg Europa oferują bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • doboru odpowiednich uczestników oceny,
  • przygotowania do spotkania koordynatora i pozostałych uczestników,
  • pomocy w sfinalizowaniu raportu ze wzajemnej oceny,
  • na życzenie mogą pomóc w przygotowaniu materiałów merytorycznych i wywiadów z interesariuszami, a także w koordynacji i moderowaniu spotkania.

Program Interreg Europa może opłacić koszty podróży i pobytu maksymalnie sześciu uczestników wzajemnej oceny (transport lokalny, wyżywienie, noclegi). Ponadto instytucja, która wnioskowała o ocenę może zwrócić się do programu Interreg Europa o pokrycie kosztów cateringu i tłumaczenia.

Zadania wszystkich uczestników, w tym instytucji, która wnioskuje i gości uczestników oceny, są opisane w warunkach naboru (Terms of Reference...).

Wnioskowanie

O wzajemną ocenę wnioskuje się on-line, na stronie programu (prowadzona w języku angielskim). Uwaga – trzeba być zarejestrowanym lub dokonać w rejestracji w Interreg Europe community.

W formularzu wpisujemy tylko jeden instrument polityki, za który odpowiada instytucja. Piszemy, w którym miejscu dokument odnosi się do tematu oceny (np. w którym rozdziale, priorytecie, działaniu itp.). Wybieramy priorytet programu Interreg Europa, w którym mieści się proponowany przez nas temat oceny. Dokładnie wyjaśniamy sytuację oraz kontekst regionalny problemu.

Pytania dotyczące strony organizacyjnej oraz merytorycznej można kierować do pani Eleny Ferrario ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa (e.ferrario@policylearning.eu).    

Pytania w języku polskim, dotyczące strony merytorycznej, można kierować do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - Krajowego Punktu Kontaktowego programu Interreg Europa (Anna Stol, 22 273 81 76, IE@miir.gov.pl).  

 

Więcej informacji tutaj https://www.interregeurope.eu/policylearning/expert-support/#c3980

Warunku złożenia aplikacji https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/Peer_reviews/2019-10-09_Peer_review_-_ToR_-_open_call__final.pdf

 

view szablon artykułu

Aktualności

Projekt dwa statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji

Przeczytaj wywiad, aby dowiedzieć się więcej o projekcie "2 statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji"

Przetarg na Ocenę Środowiskową programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Do 5 maja 2021 roku potrwa zbieranie ofert na wykonanie Strategicznej Oceny Środowiskowej dla kolejnej edycji programu Południowy Bałtyk.

Interreg Europe - Program na lata 2021-2027

W okresie programowania 2021-2027 będziemy nadal wspierać współpracę międzyregionalną między regionami z całej Europy


Konsultacje Programu Interact 2021-2027

W terminie od 28 kwietnia do 12 maja 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Interact 2021-2027

Nowa wersja podręcznika beneficjenta w programie

Komitet Monitorujący Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wprowadził kilka zmian do podręcznika beneficjenta, które mogą dotyczyć polskich beneficjentów.


Parlament Europejski przyjął program Horyzont Europa. To już koniec drogi ustawodawczej

Posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili 28 kwietnia 2021 r. porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Horyzont Europa stanowi kontynuację programu Horyzont 2020 i ma wspierać badania i innowacje w takich obszarach jak zdrowie, transformacja klimatyczna czy cyfryzacja.

Ogłoszenie o wakatach: stanowiska kierownika projektu i asystenta zespołu

Chciałbyś pracować w międzynarodowym zespole zajmującym się współpracą europejską?

Międzynarodowy program wymiany akademickiej z Wielką Brytanią

Rząd brytyjski uruchamia nowy, międzynarodowy program wymiany akademickiej - Program Turinga.

Pomorskie webinarium dot. Programu LIFE 2021-2027 już 19.05.2021 r.

Zapraszamy na Pomorskie webinarium dotyczące Programu LIFE 2021-2027 w dniu 19.05.2021 r. o godz. 10:00 na platformie zoom.

Programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Europa na lata 2021-2027 – podsumowanie cyklu spotkań informacyjnych z marca i kwietnia 2021 roku

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o przyszłych wnioskodawcach.

Zapraszamy do śledzenia strony Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Znajdują się tu cenne informacje o programach międzynarodowych realizowanych w ramach Celu 2 Polityki Spójności Europejska Współpraca Terytorialna


Zapraszamy do lektury artykułu na temat warsztatów i zwycięskich projektów w ramach IdeaLab

Artykuł dotyczący warsztatów i zwycięskich projektów w ramach IdeaLab ukazał się na stronie i profilach społecznościowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Materiał filmowy z webinarium "Nauka i LIFE - innowacje dla środowiska" już dostępny.

Nauka i LIFE – Program LIFE pomaga w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu.

Nowy Magazyn EPSON nr 2 - już dostępny.

Geografia pandemii koronowirusa i nowy przegląd polityki ESPON.


Interreg Europa sesja Q & A

W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyła się internetowa sesja informacyjna dotycząca aktualnie otwartego naboru na dodatkowe działania.

URBACT uruchamia sieć CZR / SDG!

Sieć pilotażowa miast wdrażających Cele Zrównoważonego Rozwoju - CZR (Sustainable Development Goals – SDG) w partnerstwie z CEMR

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.