CEF - możliwy nabór na wnioski już w listopadzie

28 sierpnia zakończyła się pierwsza faza składania wniosków do programu CEF w sektorze paliw alternatywnych i rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). W przypadku niewyczerpanej puli środków kolejny termin składania wniosków zostanie przedłużony do 13 listopada 2020 roku.

CEF Transport Blending Facility jest instrumentem umożliwiającym specyficzny montaż finansowy, zakładający udział na poziomie projektu środków bezzwrotnych (unijna dotacja z CEF) oraz środków zwrotnych pochodzących z akredytowanych przez Komisję Europejską instytucji finansowych. W Polsce status akredytowanej instytucji finansowej posiada Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni finansowanie zwrotne dla złożonego projektu.

Jeżeli sierpniowy konkurs nie wyczerpie dostępnej puli środków, będzie miał miejsce kolejny nabór z terminem składania wniosków o dofinansowanie do 13 listopada 2020 roku. Zachęcamy więc wszystkich zainteresowanych wnioskodawców do przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie w następujących obszarach tematycznych:

  • Rozwój paliw alternatywnych
  • Rozwój Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)

Szczegóły dotyczące projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie, poziomu dofinansowania oraz wymogów formalnych znajdują się w ogłoszeniu o konkursie oraz na stronie konkursu

Zainteresowane podmioty najpierw powinny zgłosić się do Banku Gospodarstwa Krajowego lub innej wybranej akredytowanej instytucji finansowej (ich lista jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej). Instytucja finansowa dokonuje oceny wstępnych propozycji projektów, a wszystkie propozycje spełniające kryteria konkursowe umieszcza na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania (project pipeline) przekazywanej następnie do Komisji Europejskiej. Przyjęcie przez Komisję Europejską listy projektów rekomendowanych do dofinansowania otwiera wnioskodawcy drogę do złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o dofinansowanie projektu.

Ważne terminy

Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie projektów do Komisji Europejskiej upływa 13 listopada 2020 roku. Zainteresowane podmioty powinny jak najszybciej zgłosić się do wybranej instytucji finansowej. Rekomendowany termin przedstawienia propozycji projektu do Banku Gospodarstwa Krajowego to 30 września 2020 roku.

Jednocześnie należy pamiętać, że wnioski o dofinansowanie przed ich przekazaniem do Komisji Europejskiej muszą zostać zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokumentacja aplikacyjna do ministerstwa powinna zostać złożona najpóźniej do końca października 2020 roku. Pozytywna weryfikacja kończy się wydaniem odpowiedniego poświadczenia.

Kontakt z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej: cef@mfipr.gov.pl

Kontakty do wybranych instytucji finansowych:

Bank Gospodarstwa Krajowego – CEF@bgk.pl,
Europejski Bank Inwestycyjny –info@eib.org

view szablon artykułu

Aktualności

Projekt dwa statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji

Przeczytaj wywiad, aby dowiedzieć się więcej o projekcie "2 statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji"

Przetarg na Ocenę Środowiskową programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Do 5 maja 2021 roku potrwa zbieranie ofert na wykonanie Strategicznej Oceny Środowiskowej dla kolejnej edycji programu Południowy Bałtyk.

Interreg Europe - Program na lata 2021-2027

W okresie programowania 2021-2027 będziemy nadal wspierać współpracę międzyregionalną między regionami z całej Europy


Konsultacje Programu Interact 2021-2027

W terminie od 28 kwietnia do 12 maja 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Interact 2021-2027

Nowa wersja podręcznika beneficjenta w programie

Komitet Monitorujący Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wprowadził kilka zmian do podręcznika beneficjenta, które mogą dotyczyć polskich beneficjentów.


Parlament Europejski przyjął program Horyzont Europa. To już koniec drogi ustawodawczej

Posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili 28 kwietnia 2021 r. porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Horyzont Europa stanowi kontynuację programu Horyzont 2020 i ma wspierać badania i innowacje w takich obszarach jak zdrowie, transformacja klimatyczna czy cyfryzacja.

Ogłoszenie o wakatach: stanowiska kierownika projektu i asystenta zespołu

Chciałbyś pracować w międzynarodowym zespole zajmującym się współpracą europejską?

Międzynarodowy program wymiany akademickiej z Wielką Brytanią

Rząd brytyjski uruchamia nowy, międzynarodowy program wymiany akademickiej - Program Turinga.

Pomorskie webinarium dot. Programu LIFE 2021-2027 już 19.05.2021 r.

Zapraszamy na Pomorskie webinarium dotyczące Programu LIFE 2021-2027 w dniu 19.05.2021 r. o godz. 10:00 na platformie zoom.

Programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Europa na lata 2021-2027 – podsumowanie cyklu spotkań informacyjnych z marca i kwietnia 2021 roku

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o przyszłych wnioskodawcach.

Zapraszamy do śledzenia strony Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Znajdują się tu cenne informacje o programach międzynarodowych realizowanych w ramach Celu 2 Polityki Spójności Europejska Współpraca Terytorialna


Zapraszamy do lektury artykułu na temat warsztatów i zwycięskich projektów w ramach IdeaLab

Artykuł dotyczący warsztatów i zwycięskich projektów w ramach IdeaLab ukazał się na stronie i profilach społecznościowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Materiał filmowy z webinarium "Nauka i LIFE - innowacje dla środowiska" już dostępny.

Nauka i LIFE – Program LIFE pomaga w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu.

Nowy Magazyn EPSON nr 2 - już dostępny.

Geografia pandemii koronowirusa i nowy przegląd polityki ESPON.


Interreg Europa sesja Q & A

W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyła się internetowa sesja informacyjna dotycząca aktualnie otwartego naboru na dodatkowe działania.

URBACT uruchamia sieć CZR / SDG!

Sieć pilotażowa miast wdrażających Cele Zrównoważonego Rozwoju - CZR (Sustainable Development Goals – SDG) w partnerstwie z CEMR

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.