AKTUALNOŚCI

CEF - możliwy nabór na wnioski już w listopadzie

28 sierpnia zakończyła się pierwsza faza składania wniosków do programu CEF w sektorze paliw alternatywnych i rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). W przypadku niewyczerpanej puli środków kolejny termin składania wniosków zostanie przedłużony do 13 listopada 2020 roku.

CEF Transport Blending Facility jest instrumentem umożliwiającym specyficzny montaż finansowy, zakładający udział na poziomie projektu środków bezzwrotnych (unijna dotacja z CEF) oraz środków zwrotnych pochodzących z akredytowanych przez Komisję Europejską instytucji finansowych. W Polsce status akredytowanej instytucji finansowej posiada Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni finansowanie zwrotne dla złożonego projektu.

Jeżeli sierpniowy konkurs nie wyczerpie dostępnej puli środków, będzie miał miejsce kolejny nabór z terminem składania wniosków o dofinansowanie do 13 listopada 2020 roku. Zachęcamy więc wszystkich zainteresowanych wnioskodawców do przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie w następujących obszarach tematycznych:

  • Rozwój paliw alternatywnych
  • Rozwój Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)

Szczegóły dotyczące projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie, poziomu dofinansowania oraz wymogów formalnych znajdują się w ogłoszeniu o konkursie oraz na stronie konkursu

Zainteresowane podmioty najpierw powinny zgłosić się do Banku Gospodarstwa Krajowego lub innej wybranej akredytowanej instytucji finansowej (ich lista jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej). Instytucja finansowa dokonuje oceny wstępnych propozycji projektów, a wszystkie propozycje spełniające kryteria konkursowe umieszcza na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania (project pipeline) przekazywanej następnie do Komisji Europejskiej. Przyjęcie przez Komisję Europejską listy projektów rekomendowanych do dofinansowania otwiera wnioskodawcy drogę do złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o dofinansowanie projektu.

Ważne terminy

Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie projektów do Komisji Europejskiej upływa 13 listopada 2020 roku. Zainteresowane podmioty powinny jak najszybciej zgłosić się do wybranej instytucji finansowej. Rekomendowany termin przedstawienia propozycji projektu do Banku Gospodarstwa Krajowego to 30 września 2020 roku.

Jednocześnie należy pamiętać, że wnioski o dofinansowanie przed ich przekazaniem do Komisji Europejskiej muszą zostać zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokumentacja aplikacyjna do ministerstwa powinna zostać złożona najpóźniej do końca października 2020 roku. Pozytywna weryfikacja kończy się wydaniem odpowiedniego poświadczenia.

Kontakt z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej: cef@mfipr.gov.pl

Kontakty do wybranych instytucji finansowych:

Bank Gospodarstwa Krajowego – CEF@bgk.pl,
Europejski Bank Inwestycyjny –info@eib.org

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.