AKTUALNOŚCI

Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Edukacji dorosłych, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Edukacji szkolnej zostało opublikowane w dniu 28 maja br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w Akcji 1 w latach 2021-2027.

W przypadku dużej liczby złożonych wniosków w Konkursie o Akredytacje, Narodowa Agencja Programu zastrzega sobie prawo do zastosowania limitu liczby przyznanych akredytacji we wszystkich trzech sektorach (tj. Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych, Kształcenie i szkolenia zawodowe). Termin składania wniosków: 29 października 2020 r., godz. 12.00

SEKTOR: MŁODZIEŻ
Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Młodzież zostało opublikowane w dniu 10 lipca br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027. Proces oceny wniosków i przyznawania akredytacji jest procesem stałym. Termin składania wniosków: najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., godz. 12.00

Wnioski należy składać za pomocą oficjalnego elektronicznego formularza wniosku: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home.
Wniosek o Akredytację składany przez polską organizację/instytucję powinien zostać wypełniony w języku polskim.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.