Zima 2019

3. nabór w Interreg Europa - dodatkowe informacje

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Zachęcamy Państwa, a zwłaszcza instytucje, które są zainteresowane aplikowaniem w ramach trwającego naboru do Programu Interreg Europa 2014-2020, do zapoznania się z następującymi wskazówkami: informacja dla partnerów dotycząca listu poparcia oraz pomoc dla polskich partnerów w zakresie budżetu.

Informacja dla partnerów dotycząca listu poparcia

W związku z trwającym do 30 czerwca 2017 roku naborem wniosków Interreg Europa,  uprzejmie przypominamy, że jeden z załączników do wniosku stanowi list poparcia.

List poparcia jest niezbędny w przypadku, kiedy partner nie odpowiada za opracowanie i wdrażanie wybranego instrumentu polityki (nie jest jego „właścicielem") .  

Do wniosku Interreg Europa partner wpisuje wyłącznie jeden instrument polityki. Identyczny instrument polityki musi znaleźć się w liście poparcia (jeśli dotyczy).

Jeżeli tematyka projektu jest powiązana z regionalną strategią innowacji (RIS3), partner w punkcie B.2.1.1 Definition and Context wniosku powinien zaznaczyć odpowiednie pole.

Partner musi koncentrować się na 1 instrumencie polityki i dla niego planować zmiany. Także Plan działania jest przygotowywany dla 1 instrumentu polityki, nie dla dwóch lub więcej. Jeżeli w ramach projektu zostaną wypracowane rozwiązania także dla innego dokumentu (instrumentu polityki), to  bardzo ważne jest rozgraniczenie obu dokumentów i właściwe opisanie we wniosku (przykładowo, wartością dodaną będzie wykorzystanie rezultatów wymiany doświadczeń także w innym dokumencie).

Pomoc dla polskich partnerów w zakresie budżetu

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z konsultacji z Centrum Projektów Europejskich (CPE), w zakresie finansów projektu.

CPE odpowiada za kontrolę wydatków polskich partnerów w zatwierdzonych projektach Interreg Europa – tzw. kontrolę I stopnia (ang. First Level Control). Kontrola ta jest bezpłatna.

Zasady opracowywania budżetu (opisy poszczególnych linii budżetowych, rozliczanie kosztów personelu, wydatki niekwalifikowalne itp.) są zawarte w Programme manual no. 4. W razie pytań zachęcamy Państwa do konsultacji z ekspertami z CPE.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.