AKTUALNOŚCI

3. nabór w Interreg Europa - dodatkowe informacje

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Zachęcamy Państwa, a zwłaszcza instytucje, które są zainteresowane aplikowaniem w ramach trwającego naboru do Programu Interreg Europa 2014-2020, do zapoznania się z następującymi wskazówkami: informacja dla partnerów dotycząca listu poparcia oraz pomoc dla polskich partnerów w zakresie budżetu.

Informacja dla partnerów dotycząca listu poparcia

W związku z trwającym do 30 czerwca 2017 roku naborem wniosków Interreg Europa,  uprzejmie przypominamy, że jeden z załączników do wniosku stanowi list poparcia.

List poparcia jest niezbędny w przypadku, kiedy partner nie odpowiada za opracowanie i wdrażanie wybranego instrumentu polityki (nie jest jego „właścicielem") .  

Do wniosku Interreg Europa partner wpisuje wyłącznie jeden instrument polityki. Identyczny instrument polityki musi znaleźć się w liście poparcia (jeśli dotyczy).

Jeżeli tematyka projektu jest powiązana z regionalną strategią innowacji (RIS3), partner w punkcie B.2.1.1 Definition and Context wniosku powinien zaznaczyć odpowiednie pole.

Partner musi koncentrować się na 1 instrumencie polityki i dla niego planować zmiany. Także Plan działania jest przygotowywany dla 1 instrumentu polityki, nie dla dwóch lub więcej. Jeżeli w ramach projektu zostaną wypracowane rozwiązania także dla innego dokumentu (instrumentu polityki), to  bardzo ważne jest rozgraniczenie obu dokumentów i właściwe opisanie we wniosku (przykładowo, wartością dodaną będzie wykorzystanie rezultatów wymiany doświadczeń także w innym dokumencie).

Pomoc dla polskich partnerów w zakresie budżetu

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z konsultacji z Centrum Projektów Europejskich (CPE), w zakresie finansów projektu.

CPE odpowiada za kontrolę wydatków polskich partnerów w zatwierdzonych projektach Interreg Europa – tzw. kontrolę I stopnia (ang. First Level Control). Kontrola ta jest bezpłatna.

Zasady opracowywania budżetu (opisy poszczególnych linii budżetowych, rozliczanie kosztów personelu, wydatki niekwalifikowalne itp.) są zawarte w Programme manual no. 4. W razie pytań zachęcamy Państwa do konsultacji z ekspertami z CPE.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.